IT

It på Varde Gymnasium

Introduktion til IT
Du vil i løbet af de første uger på Varde Gymnasium få en introduktion til brug af skolens it. Her vil du bl.a. få udleveret koder til at komme på netværket og til at logge på lectio. Du kan se introduktionsmaterialet her.

Netværk på Varde Gymnasium
Skolens brug af it baseres først og fremmest på elevernes egne computere og tablets. Vi har defor et velfungerende lokalt netværk og en hurtig internetforbindelse, der kan nås fra hele skolen.
Hele skolen dækkes således af et stort antal Hotspot med trådløs adgang til skolens såkaldte W-ben.
De fleste lokaler og udvalgte områder på skolen er forsynet med mange elstik.

IT til eksamen
Hovedreglen er, at man skal benytte sin egen computer til eksamen, termins- og årsprøver med hjælpemidler. Elektronisk kommunikation indbyrdes og med omverdenen er ofte forbudt. Skolens printer må dog benyttes efter nærmere retningslinier. Skolen stiller computere til rådighed for elever, der ikke kan medbringe egen computer til eksamen.

Log-in
Alle brugere skal logge på skolens netværk med eget brugernavn og adgangskode. Ved brug af egen computer skal man logge ind i en browser for at komme fra W-benet til internettet. Det giver netværksadministrationen mulighed for at registrere uregelmæssigheder og f.eks. spore færdsel på internet tilbage til den enkelte. Pas derfor godt på din adgangskode, og husk at logge af, når computeren forlades.

Regler for brug af IT
Du skal overholde god edb-etik, hvis hovedregel er, at du skal undgå enhver computeraktivitet, som kan skade andre, både i det lokale netværk og på internettet. Love og regler om ophavsret skal overholdes.
Du har det fulde ansvar for dine handlinger på internet (udtalelser, kopiering, bestillinger m.m.).
Det er naturligvis forbudt at prøve at omgå sikkerhedssystemer (hacking) og sprede virus, spam m.m.
Datavejledernes anvisninger skal følges uden diskussion. Skolen forbeholder sig ret til at standse enhver brug, som belaster netværket i unødig stort omfang, herunder internetforbindelsen (p2p, fildeling m.m.).

 

Indlæser Instagram billeder...