Fremme af det rummelige arbejdsmarked_

Handlingsplan for fremme af det rummelige arbejdsmarked, en vision og strategi for udviklingen af det gode liv

Varde Gymnasium ønsker at fremme en aktiv social- og arbejdsmarkedspolitik ved at søge at ansætte/fastholde personer med varig nedsættelse af arbejdsevnen eller personer af anden etnisk herkomst (eller efterkommere af disse).

Skolen vil tilstræbe at efterleve målsætningen om, at 3,5 % af de ansatte udgøres af beskæftigede på særlige vilkår jf. bekendtgørelse nr. 1274 af 4. december 2006. Endvidere vil skolen tilstræbe at efterleve regeringens målsætning om, at 3,5 % af de ansatte udgøres af indvandrere eller efterkommere fra tredjelande.

Samtidig vil skolen gøre opmærksom på at dette krav, pga. skolens geografiske placering, kan være svært at opfylde.

Varde Gymnasium vil søge af ansætte indenfor de i bekendtgørelse nr. 1274 af 4. december 2006 nævnte grupper:

  1. Job på særlige vilkår, jf. cirkulære om job på særlige vilkår (Socialt kapitel).
  2. Fleksjob, jf. lov om aktiv socialpolitik.
  3. Skånejob med løntilskud, jf. lov om aktiv socialpolitik.
  4. Revalidering, jf. lov om aktiv socialpolitik.
  5. Delvist uarbejdsdygtige, jf. lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.
  6. Jobtræning for dagpengemodtagere, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
  7. Individuel jobtræning for dagpengemodtagere, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
  8. Jobtræning for kontakthjælpsmodtagere, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik.
  9. Individuel jobtræning for kontanthjælpsmodtagere, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om
  10. aktiv socialpolitik.