Uddannelser på Varde Gymnasium _

STX - Den klassiske studentereksamen

Med en studentereksamen får du en bred almen viden, som ruster dig til et liv i et moderne demokratisk samfund. En studentereksamen gør dig også klar til en videregående uddannelse.
Gymnasieuddannelsen er en tre-årig uddannelse, som du kan sammensætte, så den kvalificerer dig til at søge ind på din ønskeuddannelse.
I gymnasiet starter du med et grundforløb, der varer 3 måneder og slutter med det endelige valg af studieretning. Studieretningsforløbet starter 3. november og varer resten af gymnasietiden.

I løbet af de tre år møder du en række forskellige fag. Nogle af fagene er obligatoriske for alle, andre fag hører til studieretningsforløbet, mens de sidste fag kan vælges på tværs af klasserne.
Alle vil mindst møde fagene: Dansk, Engelsk, Matematik, Samfundsfag, Historie, Idræt, Biologi, Fysik, Religion, Oldtidskundskab, et kunstnerisk fag, Kemi/Naturgeografi og mindst èt fremmedsprog udover Engelsk.
På Varde Gymnasium møder du mange forskellige undervisningsformer som fx individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde. I en stor del af undervisningen spiller it en vigtig rolle.

I moderne gymnasieundervisning arbejder fagene sammen, og uanset hvilken af studieretningerne du vælger, vil du møde en lang række tværfaglige forløb.
I 2022 tilbyder vi 14 forskellige studieretninger inden for kategorierne Kunstneriske studieretninger, Naturvidenskabelige studieretninger, Sproglige studieretninger og Samfundsvidenskabelige studieretninger.

Når du skal vælge studieretning på STX, skal du vælge efter dine interesser. Men du skal selvfølgelig også kigge på, hvilke fag din drømmeuddannelse kræver.
Med alle de muligheder en studentereksamen giver, så kan man heldigvis nå at ændre fremtidsplaner mange gange i løbet af sin gymnasietid ganske uden problemer. Man kan nemlig altid supplere sin STX-eksamen med andre fag efter gymnasiet.

Læs mere om, hvilke valgfag du kan vælge på STX
Se hvilke uddannelser en STX giver adgang til

STX

9AF71372-D341-449E-ABB8-C1E0F506F69A
9AF71372-D341-449E-ABB8-C1E0F506F69A

2 retninger

Musik

STX

1 retning

Sprog

STX

5 retninger

Naturvidenskab

STX

2 retninger

Samfundsfag

STX

HF - Den to-årige eksamen

HF er for dig, der gerne vil tage en gymnasial uddannelse på to år, som er tæt på virkeligheden. HF er mere praktisk og hands-on end STX, og efter bare to år giver den adgang til en lang række videregående uddannelser på både erhvervsakademier og professionsuddannelser. HF består af fire semestre fordelt på to år. På HF-uddannelsen kan du blandt andet møde:

  • Projekt- og praktikperioder
  • Særlige hf-arrangementer
  • Puljetimer med tid til fordybelse
  • Samarbejder i fageneTværfaglige forløb i kultur- og samfundsfagsgruppen samt i den naturvidenskabelige faggruppe.

Efter 1. semester skal du vælge den fagpakke, du gerne vil have på 2. år. Elever på HF går til eksamen i alle fag, når fagene afsluttes. Til gengæld får man ikke standpunktskarakterer som fx på STX.

Læs mere om, hvilke valgfag du kan vælge på HF

Se hvilke uddannelser en HF giver adgang til

HF

9AF71372-D341-449E-ABB8-C1E0F506F69A
9AF71372-D341-449E-ABB8-C1E0F506F69A

HF Force

HF

HF Life

HF

HF Business

HF

HF Health

HF