Oversigt

Sprog _

Sproglige studieretninger

Disse studieretning henvender sig til dig, der gerne vil udforske sprog, kultur, politik og samfundsforhold i Europa og på tværs af kontinenterne. Studieretningen giver dig gode muligheder for at kunne begå dig rundt omkring i verden, samtidig med at den kvalificerer dig til mange videregående uddannelser.


På Varde Gymnasium tilbyder vi følgende studieretninger med sprog:

Engelsk A, Tysk fortsætter A og samfundsfag B

Engelsk A, Spansk Begynder A og Tysk fortsætter B


Studieretning med Engelsk A, Tysk fortsætter A og samfundsfag B

Fagene
I sprogfagene vil du lære at forstå det talte sprog, at kunne samtale og diskutere et emne samt at kunne skrive på de forskellige sprog. Derudover vil du komme til at arbejde med forskellige landes kulturer, medier og samfundsforhold. Ved at lære flere sprog vil du få lettere ved at forstå sprogenes opbygning, og det vil hjælpe dig både mundtligt og skriftligt.

Ideen med studieretningen er dels at sprogene læses hver for sig, men også at de indgår i tværfaglige forløb. I den daglige undervisning vil du ud over sproget beskæftige dig med analyse af tekster, musik, film og andre medier. Desuden arbejder man også på tværs af fagene


Eksempler på tværfaglige forløb
Medier og magt: Sammenligning af reklamer fra forskellige kulturer. Ungdomskulturer: Hvad betyder opvækst under forskellige forhold for unges identitet og kultur? Fx. London, Berlin, New York, Los Angeles?
Indvandring/udvandring af Arabere i Europa, indere og vestindere i England og udvandring fra Europa i det 20. århundrede, flygtningestrømme.
Turisme, sport og fritid: Fodbold, baseball, cykling og andre fritidsaktiviteter i de forskellige lande. Tværfaglige tekster: Eventyr, drama, noveller, film og blogs fra internettet. Storbyliv og arkitektur: Postmoderne bebyggelser i Berlin og London.

Med Tysk A og Samfundsfag B er også emner som Tysklands som Danmarks største eksportmarked og Tyskland som EU’s politiske og økonomiske kraftcenter oplagte, ligesom der kan samarbejdes med for eksempel Fysik C om Tysklands fokus på vedvarende energi og udfasning af kernekraft.

Fremtidsmuligheder
Studieretningen giver dig blandt andet adgang til uddannelser som: Medievidenskab, journalistuddannelsen, sprog i kombination med kommunikation og/eller marketing, amerikanske studier, europæiske studier, sprog og kultur på universitetet, translatøruddannelsen.

Tyskkundskaber er et svagt punkt for danske virksomheder og der er derfor gode jobmuligheder i danske eksportvirksomheder. Turismen står for 3,6% af den danske eksport og ikke mindst i vores område er der behov for tysk- såvel som engelsk-kundskaber.


Se hvilke uddannelser du uden valgfag har adgang til med denne studieretning

“ Fordi man stadig gerne vil bygge videre på tysk fra folkeskolen, men samtidig lære spansk, fordi det er et nyt spændende sprog. Fordi vi lever i en stadig voksende globaliseret verden, hvor sprog og kultur har stor betydning for at forstå og omgås hinanden på tværs af landene. Læren om kultur og sprog fremmer forståelsen for verden i dag." Cecilie Jakobsen, STX 2017-2019

Studieretning med Engelsk A, Spansk Begynder A og Tysk fortsætter B

Fagene
Denne studieretning giver dig, som den eneste 3 sprog på så højt niveau, at de obligatoriske krav om matematik B og naturvidenskab B er ude af kraft.
I sprogfagene vil du komme til at arbejde med forskellige landes kulturer, sprog, medier og samfundsforhold. Du vil lære at forstå det talte sprog, at kunne samtale og diskutere et emne samt at kunne skrive på de forskellige sprog. Ved at lære flere sprog vil du få lettere ved at forstå sprogenes opbygning, og det vil gøre dig bedre både mundtligt og skriftligt.

Eksempler på emner og projekter
Ideen med studieretningen er dels at sprogene læses hver for sig, men også at de indgår i tværfaglige forløb. I den daglige undervisning vil du ud over sproget beskæftige dig med analyse af tekster, musik, film og andre medier. Desuden arbejder man også på tværs af fagene.

Eksempler på tværfaglige forløb
Medier og magt: Sammenligning af reklamer fra forskellige kulturer. Ungdomskulturer: Hvad betyder opvækst under forskellige forhold for unges identitet og kultur? Fx. London, Berlin, Madrid, New York, Los Angeles?
Indvandring/udvandring: Hispanics i USA. Arabere i Europa, indere og vestindere i England og udvandring fra Europa i det 20. århundrede, flygtningestrømme.
Turisme, sport og fritid: Fodbold, tyrefægtning, baseball, cykling og andre fritidsaktiviteter i de forskellige lande.
Tværfaglige tekster: Eventyr, drama, noveller, film og blogs fra internettet.
Storbyliv og arkitektur: Postmoderne bebyggelser i Berlin og London, Gaudí i Spanien.

Fremtidsmuligheder
Studieretningen giver dig blandt andet adgang til uddannelser som: Medievidenskab, journalistuddannelsen, sprog i kombination med kommunikation og/eller marketing, amerikanske studier, latinamerika-studier eller europæiske studier, sprog og kultur på universitetet, translatøruddannelse.


Se hvilke uddannelser du uden valgfag har adgang til med denne studieretning