Oversigt

Naturvidenskab _

Studieretninger med naturvidenskab

Hvis du interesserer dig for kroppen, naturen, universet, naturlove, eksperimenter eller kemiske stoffer, er en studieretning med naturvidenskab noget for dig. På Varde Gymnasium har forskellige studieretninger med fokus på de naturvidenskabelige fag.

På Varde Gymnasium tilbyder vi følgende studieretninger med naturvidenskabelige fag:

Biologi A og Kemi B med Idræt B

Dette er studieretningen for dig, som interesserer dig for krop, sundhed og natur. I denne studieretning vil vi arbejde med nogle af de mange biologiske problemstillinger og temaer, som vi kender fra både vores lokale omverden men også fra den store verden. Med Idræt B og verdenssproget engelsk samt matematik på B-niveau kan vi nå endnu dybere i forståelsen af problemstillinger indenfor krop, sundhed og natur.

Biologi A
Biologi er i høj grad et eksperimentelt fag, hvor vi laver masser af forsøg og eksperimenter. Vi arbejder med, hvordan kroppen fungerer og kigger bl.a. på blodkredsløb, muskler og åndedræt. Vi arbejder med, hvordan gener er opbygget af DNA og, hvordan eksempelvis øjenfarve og sygdomme kan nedarves. Vi vil også arbejde med naturen, og hvordan mennesket påvirker denne på både godt og ondt.

Kemi B
Kemiens verden er de små tings verden og handler blandt andet om grundstoffer placering og forudsigelser derudfra med hensyn til kemiske reaktioner og kemiske bindinger. Der arbejdes med syrer og baser og hvad der egentligt sker under reaktionerne. Der beregnes pH og arbejdes med at kunne kontrollere en reaktion eller i hvert fald forudsige noget om den hastighed, hvormed reaktionen forløber.

I arbejdet er eksperimentet meget vigtig. Der knytter teorien sammen med praksis, og nye centrale spørgsmål melder sig, for eksempel om hvordan man arbejder forsvarligt med kemikalier, hvad man gør ved affaldet, og hvordan kemi har indflydelse på idrætsudøverens præstation. Her er det væsentligt at knytte forbindelsen mellem hverdag og fag.

Idræt B
Studieretningen med Biologi A og Kemi B indeholder også valgfaget Idræt B. På Varde Gymnasium har vi super gode idrætsfaciliteter: En hel ny idrætshal, styrketræningscenter, to gymnastiksale og lækre udendørsarealer med bl.a. beachvolley og outdoorfitness.

Hvis du vælger studieretningen med biologi og kemi vil du komme til at arbejde med hvordan kroppen virker, når den bruges i idræt. Vi vil undersøge i detaljer, hvad der sker inde i en muskel, når man løber. Vi kan bl.a. undersøge, hvornår kroppen arbejder med og uden ilt.

Du vil med idræt i høj grad komme uden for skolen. Det kan være et besøg på en idrætshøjskole eller et universitet, hvor de forsker i idræt.

Hvad kan det bruges til?

Denne studieretning giver direkte adgang til de mange sundhedsvidenskabelige og tekniske uddannelser. Hvis du opgraderer matematik til A-niveau, får du gang til alle naturvidenskabelige uddannelser inklusive læge, tandlæge, dyrlæge sov.

Se hvilke uddannelser du uden valgfag har adgang til med denne studieretning

Bioteknologi A, Matematik A og Fysik B

Denne studieretning henvender sig til dig, der interesserer sig for bioteknologi og gerne vil udforske emner som gensplejsning, kloning, medicinfremstilling, sygdomme mm.
Studieretningen indeholder elementer fra både biologi og kemi, og der er mulighed for at arbejde med de nyeste bioteknologiske metoder både i teori og praksis.

Bioteknologi A
Bioteknologi er et forskningsområde, der er inde i en rivende udvikling. Faget har sit omdrejningspunkt i de teknologiske muligheder i dag og i fremtiden inden for temaer som fx udvikling af nye lægemidler, behandling af barnløshed, genetiske test, DNA analyser og påvisning af forurening. Disse temaer er tæt knyttet til emner som immunforsvaret, hormoner og økotoksikologi, celler, genetik og DNAs opbygning og funktion. Bioteknologi A er et praktisk orienteret fag, hvor der laves mange laboratorieforsøg, således at de bioteknologiske metoder kan afprøves i praksis.

Matematik A
I matematik arbejdes der med den matematiske tankegang, hvor der dels er fokus på den såkaldte rene matematik opbygget af definitioner, sætninger og beviser og dels på den mere anvendelsesorienterede matematik med modeller fra virkeligheden. Matematik er et vigtigt element i behandlingen af data og kan bruges til både at løse bioteknologiske problemstillinger samt som understøttende fag til fysik.

Fysik B
I fysik undersøges de grundlæggende love, der spiller en stor rolle for levende organismer. Eksempler er temperaturregulering (varme), sanserne (lys og lyd), hjerte og lunger (tryk), hjerne og nerver (elektricitet). De samme fysiske love forklarer også, hvordan medicinske instrumenter virker. Det gælder både de højteknologiske apparater, f.eks. scannere, lasere og stråleapparater, og de mere lavpraktiske som termometre og blodtryksmålere.

Hvad kan det bruges til?

Denne studieretning giver direkte adgang til de fleste sundhedsvidenskabelige og tekniske uddannelser. Eksempelvis læge, tandlæge, fysioterapeut, ingeniør, dyrlæge og naturvidenskabelige uddannelser på universitetet.

Se hvilke uddannelser du uden valgfag har adgang til med denne studieretning

Matematik A, Fysik A/B og Kemi A/B

Disse studieretninger henvender sig til dig, der har lyst til at undersøge og få en dybere forklaring på naturvidenskabelige fænomener og teknologiske problemstillinger, som du møder i hverdagen. Når du undersøger naturvidenskabelige fænomener, er du ofte nødt til at trække på både på viden fra matematik, fysik og kemi.

På studieretningerne får du Matematik på A niveau og kan vælge fagene Fysik A og Fysik B samt Kemi A og Kemi B.
Selvom du vælger Fysik B eller Kemi B i studieretningen, kan du opgradere begge fag til A i 3. g.

Med fagene Matematik A, Fysik B og Kemi A har du adgang til næsten alle uddannelser. Enkelte steder har du dog brug for enten Fysik A eller Engelsk A, hvilket er muligt på denne studieretning via valgfagene.

Matematik
Matematik er et talsprog og et værktøj, som er unik til at beskrive og undersøge fænomener med. I foreningen mellem talsprog og talesprog opnår kommunikation og formidling et højere niveau. Vi vil gerne give dig et indblik i matematik, der går i selvsving i sit eget univers over verdens smukkeste formel, men i høj grad også hvad matematik rent praktisk kan bruges til. Hvis du kan din matematik, lader du dig svært manipulere af journalister, kviklånsselskaber, meningsmålingers resultater og gyldighed, real- og pengeinstitutters mange tilbud eller du vil måske bare gerne vide: Hvorfor Achilleus alligevel vinder kapløbet over skildpadden - det er alt sammen noget som vi kan give dig svar på. Matematik og fysik er særlig tæt forbundne fag. Matematik på et højere niveau forudsætter et højt abstraktionsniveau, der konstant må trænes.

Fysik
Faget beskæftiger sig både med det mindste og det største i universet, som f.eks. atomer og stjerner. Undervisningen er et samspil mellem teori og arbejde i laboratoriet. Der benyttes blandt andet vektorer, differential- og integralregning i samarbejde med matematik. Mange fænomener og spørgsmål fra hverdagen, som du måske har undret dig over, vil naturligt være emner, som vi kan inddrage i fysikundervisningen. F.eks. falder tunge legemer hurtigere end lette legemer? Hvorfor er farverækkefølgen i den primære regnbue omvendt farverækkefølgen i den sekundære regnbue? Hvorfor fryser en sø oppe fra og ned? Hvordan virker en laser? Hvorfor virker ABS-bremser bedre end almindelige bremser? Fysik på et højere niveau forudsætter matematiske færdigheder

Kemi
Kemiens verden er de små tings verden og handler blandt andet om grundstoffer placering og forudsigelser derudfra med hensyn til kemiske reaktioner og kemiske bindinger. Der arbejdes med syrer og baser og hvad der egentligt sker under reaktionerne. Der beregnes pH og arbejdes med at kunne kontrollere en reaktion eller i hvert fald forudsige noget om den hastighed, hvormed reaktionen forløber.

I arbejdet er eksperimentet meget vigtig. Det knytter teorien sammen med praksis, og nye centrale spørgsmål melder sig, for eksempel om, hvordan man arbejder forsvarligt med kemikalier, hvad man gør ved affaldet, og hvordan kemi har indflydelse på idrætsudøverens præstation. Her er det væsentligt at knytte forbindelsen mellem hverdag og fag.

Brug af IT
På studieretningen har vi taget konsekvensen af, at de fleste elever har adgang til en bærbar computer og vil som platform for studieretningsfagene matematik, fysik og kemi anvende computerbaserede matematikprogrammer f.eks. Maple eller TI-Nspire samt Pasco Capstone til databehandling i fysik og kemi. Du vil hermed også få mulighed for at bruge computeren i den øvrige daglige undervisning.

Arbejdsformer
Det eksperimentelle vil være en fremtrædende arbejdsform, og du vil komme på ekskursioner til virksomheder og højere læreanstalter, som f.eks. SVS Esbjerg, Bryggeriet S. C. Fuglsang, Steno-museet i Århus eller DESY (partikelfysik i Hamborg). Vores samarbejde med Aalborg Universitet Esbjerg vil du kunne få glæde af i forbindelse med naturvidenskabelige camp-arrangementer og større opgaver. Skolen deltager i landsdækkende konkurrencer i alle fagene: Georg Mohr i matematik, Kemi-OL og Fysik-OL.

Se hvilke uddannelser du uden valgfag har adgang til med studieretningen Matematik A, Fysik B og Kemi B

Se hvilke uddannelser du uden valgfag har adgang til med studieretningen Matematik A, Fysik A og Kemi B

Se hvilke uddannelser du uden valgfag har adgang til med studieretningen Matematik A, Fysik B og Kemi A