Oversigt

Valgfag _

Valg af fag på STX-uddannelsen

På STX-uddannelsen skal du ved tilmeldingen vælge hvilket kunstnerisk fag, samt hvilket fremmedsprog ud over engelsk, som du gerne vil have.

Kreative fag

På Varde Gymnasium skal ansøgere til STX vælge ét af nedenstående kunstneriske fag:

Billedkunst
Har du tænkt over, hvor mange billeder, du ser hver dag? Ikke bare i skolen eller derhjemme, men også på de sociale medier?

Der er billeder alle vegne, og kunst befinder sig ikke kun på kunstmuseer og på væggene hos rige kunstsamlere.
Billedkunst er et bredt fag, hvor du lærer at forholde dig til billeder.

Du lærer at forstå, bruge, analysere og diskutere visuelle virkemidler. Det gør dig i stand til at fortolke hensigten med udformningen af mange forskellige slags kunstværker inklusiv bygningskunst/arkitektur og andre former for visuelle udtryk.

Vi arbejder teoretisk med værker fra forskellige perioder i kunsthistorien gennem vores grundbog, materiale fra nettet, byvandringer og fra besøg på kunstudstillinger. Faget er i høj grad også praktisk, så du øver dig i at udtrykke dig visuelt gennem f.eks. fotografi, tegning, maleri, skulptur eller andre billedteknikker. Du skal ikke være et kunstnerisk naturtalent for at vælge billedkunst, men du skal have lyst til at arbejde med egne og andres billeder. Hvis du allerede er god til f.eks. at tegne eller male, får du mulighed for at udvikle dig endnu mere, blandt andet ved at afprøve nye teknikker.

Mediefag
Hvad skal man med Mediefag?

Der er stort set ikke noget, vi bruger så meget tid på i dag som medier, der indeholder levende billeder. Vi ser film og tv, spiller på PC, Nintendo Wii eller Playstation, går på Youtube, Facebook, Instagram og Snapchat eller optager reels af vennerne.
Men:
Hvor bevidste er vi egentlig om den virkning, som levende billeder har på os?

Mediefag er med til at give elever en tilbundsgående forståelse af, hvordan medier virker og påvirker. Faget giver dig værktøjet til selv at kunne skabe effektive levende billeder, ultimativt med det formål at gøre dig til en effektiv og kritisk orienteret PRODuser.
Mediefag med elevernes egne ord:

”Mediefag er noget andet end alle de andre fag du møder i skolen”
"Mediefag er det fag, hvor man, selvom det er fredag i 4. blok, glemmer tiden"
”Mediefag er fedt, fordi du selv skaber et konkret produkt”
"Jeg kan godt lide, at man får lov til at arbejde i grupper gennem så mange faser. Det betyder, at alle kommer til at lave noget"

Dramatik
I dramatik lærer du at turde stille dig op foran andre, og du lærer at kunne bruge både krop og stemme til at udtrykke dig nuanceret og selvstændigt.
I dramatik lærer du at fortælle historier, og du lærer at formidle (sanse)indtryk med din krop, din stemme og det sceniske rum. Teori om teater og teaterkunst går hånd i hånd med praktiske øvelser, og det meste af undervisningen er kreative øvelser sammen med de andre på holdet.
I dramatik lærer du om teater og teaterhistorie, og du lærer at tage ansvar for små teaterproduktioner. Udover vores eget arbejde med teater, henter vi inspiration gennem teaterture og filmoptagelser af teaterforestillinger, skuespillere m.m.

Musik
Musikfaget har to sider - en praktisk og en teoretisk. Du kommer til at arbejde både med Sang og Sammenspil og Teori og Musikalsk analyse. Det kræver ingen særlige forudsætninger at have Musik, men det er vigtigt, at du har lyst til at synge og spille i gruppe og synes, det er spændende at lytte til og analysere Musik eller Video. Undervisningen fokuserer på alt det nye, du skal lære men også på at inddrage noget af det, du måske allerede kan, både i teori og sammenspil. Måske synger du lidt i forvejen eller du spiller på et instrument. Det er altid sjovt at have Musik, og du kommer til at kende mange nye mennesker og udvikle dig og være med i mange nye fællesskaber på tværs af klasserne.

2. fremmedsprog

For ansøgere til STX skal der også vælges et 2. fremmedsprog ud over engelsk. Her kan du vælge enten at fortsætte med tysk eller at få et af begyndersprogene fransk eller spansk.

Tysk
Tysk er et sprog, som du sikkert kender fra folkeskolen, og som du nok også hører af og til, når du bevæger dig rundt i dit lokalområde. Tysk er nemlig det mest talte modersmål i EU, og også her i lokalområdet tales der meget tysk, da mange tusinde tyske turister hvert år besøger Varde Kommune - Danmarks næststørste turismekommune. Tyskland er også en af Danmarks vigtigste handelspartnere. Derfor er det godt at kunne tale og skrive tysk, og dét lærer du, når du har tysk på STX. Du får samtidig en viden om den tyske kultur, historie og tyske samfundsforhold gennem arbejdet med tyske tekster, film og musik. I undervisningen vil du deltage aktivt i kommunikative øvelser, som bidrager til at udvikle dit ordforråd og din sprogforståelse, og du lærer at bruge relevante dele af den tyske grammatik til at kommunikere frit på tysk. Tyskundervisningen på STX gør dig dermed bedre rustet til at forstå og interagere med vores tyske naboer - enten når du møder dem her i lokalområdet, eller når du selv rejser ud i Europa.

Spansk
Spansk på VG er et begyndersprog, og det betyder, du ikke skal kunne spansk, inden du starter. Du får altså her muligheden for at lære et nyt sprog fra bunden. Når du vælger spansk på VG, skal du have sproget alle tre år på STX, og du slutter på A-niveau som begyndersprog. Det svarer til niveauet B1 på den europæiske referenceramme CEFR. Det betyder, at du kommer til at kunne kommunikere på spansk om almindelige emner, der er arbejdet med i undervisning. Der arbejdes også med spansk skriftsprog, og der vil være en eksamen enten mundtlig og/eller skriftlig i 3.g. Spansk er et verdenssprog, der tales af over 400 millioner mennesker i verden som modersmål, og gennem undervisningen arbejder vi både med de grundlæggende principper for sprogets opbygning, grammatik og udtale, samt med samfundsforhold, kultur og historie i Spanien og andre spansktalende lande bl.a. i Sydamerika. Desuden er den spansktalende befolkning i USA støt stigende og er i dag den største minoritetsgruppe i USA, så derfor er spansk også vigtigt i forhold til USA.

Fransk
Under udarbejdelse.

Øvrige valgfag på STX-uddannelsen

Ud over kunstnerisk fag og 2. fremmedsprog, kan du vælge blandt følgende valgfag:

A-niveau
Engelsk, Fysik, Kemi, Matematik, Samfundsfag, Tysk

B-niveau
Billedkunst, Biologi, Dramatik, Fysik, Idræt, Mediefag, Musik, Kemi, Matematik, Naturgeografi, Psykologi, Religion, Samfundsfag

C-niveau
Astronomi, Billedkunst, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Innovation, Kemi, Latin, Naturgeografi, Psykologi