Oversigt

Samfundsfag _

Samfundsfagstudieretninger

Hvis du er interesseret i din omverden i forhold til politik, kultur, økonomi er disse studieretning noget for dig. Du kan vælge en studieretning, der kombinerer Samfundsfag A med enten Engelsk A eller Matematik A.

Hvis du vælger studieretningen med Matematik A, vil perspektivet gå både i en naturvidenskabelig som en samfundsvidenskabelig retning, men begge er solidt plantet i matematikken. I løbet af studiet kan du selv vælge, hvordan du vil tone din uddannelse.

I studieretningen med Engelsk A vil få redskaber til at forholde dig kritisk og systematisk til såvel globale som lokale problemstillinger. Og du vil komme til at arbejde med politik, kulturmøder, økonomiske relationer, kommunikation og sprog.

Du får samfundsfag og engelsk på det højest mulige niveau. Herudover får du også matematik på B-niveau, der er adgangsgivende til mange universitetsstudier.

På Varde Gymnasium tilbyder vi følgende studieretninger med samfundsfag:

Samfundsfag A
Beskæftiger sig med forskellige dele af samfundet ud fra forskellige perspektiver. Vi er interesserede i, hvordan vi som mennesker skaber vores identitet og tilpasser os en verden i hurtig forandring (Sociologi). Vi fokuserer naturligvis også på dem der bestemmer og laver vores love, nemlig politikerne og det politiske niveau (Politologi). Finanskrisen og hvordan den danske velfærdsstat klarer sig under globaliseringen er også et aktuelt emne vi ser på (Økonomi). Vi begiver os ud i den store verden og undersøger EU og globaliseringen (Internationale forhold).

"Kort sagt handler det om dig. Både de interesser du har, den forskel du kan gøre som verdensborger, og de institutioner og magthavere der spiller ind på din hverdag."

Magnus Nørgaard Tang, STX 2020-2023

Matematik A
Beskæftiger sig med abstraktion og logisk tænkning samt en lang række metoder til modellering og problembehandling. Den udbredte anvendelse af matematik bunder i matematikkens abstrakte natur og afspejler den erfaring, at mange vidt forskellige fænomener opfører sig ensartet. Eksempelvis kan eksponentialfunktionen, som vi betragter i matematik, anvendes såvel til at modellere rentetilskrivninger på lån som til at modellere radioaktiv henfald. I matematik på A-niveau fokuseres der både på det teoretiske (når vi lærer nye teorier og beviser) og på det anvendte (når vi skal behandle indsamlet data af forskellig art fx. i forbindelse med tværfaglige projekter). Du får en dybdegående forståelse for de matematikske redskaber, du anvender i de andre fag.

I samfundsfag vil du prøve selv at indsamle data, der belyser centrale samfundsmæssige problemstillinger og i idræt og de naturvidenskabelige fag arbejdes praktisk med problemstillinger for at opnå viden. Matematikken er ofte en indirekte del af de andre fags eksperimenter, men i faget selv laves ligeledes projekter til at belyse anvendelse af fagets værktøjer.

Denne studieretning giver adgang til et bredt udvalg af videregående uddannelser. Den brede vifte af naturvidenskabelige fag kombineret med samfundsfag og matematik åbner mange døre. I den samfundsvidenskabelige retning kan eksempelvis nævnes statskundskab, sociologi og økonomi mens ingeniør, medicin, kemi, matematik og fysik alle er eksempler i natur- og sundhedsvidenskabelig retning. Her er det dog nødvendigt at bruge sine valgfag efter målet.

Se hvilke uddannelser du uden valgfag har adgang til med denne studieretning

Engelsk A
Engelsk har du haft i mange år i folkeskolen, og du både læser og hører engelsk hver eneste dag, når du bruger internettet og de sociale medier. Måske læser du også engelske bøger eller snakker og skriver engelsk, hvis du gamer med folk fra andre lande. Engelsk er et globalt sprog, og det sprog, der snakkes flest steder i verden. På A-niveau har du engelsk i alle tre år på gymnasiet. Her videreudvikler du evner inden for både mundtligt og skriftligt engelsk. Sammen undersøger vi kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i Storbritannien, USA og andre engelsksprogede lande ved hjælp af noveller, film, artikler, etc. Du afslutter engelsk til studentereksamen i 3.g, hvor du enten skal til eksamen i mundtlig engelsk, skriftlig engelsk eller begge dele. Den afsluttende eksamen afspejler, hvad du har lært i undervisningen.

Gennem samarbejde mellem fagene vil du få øjnene op for, hvordan verden kan forstås på flere forskellige måder. Danske og globale forhold vil blive analyseret og du vil få mulighed for at undersøge baggrunden for kriser, forstå og analysere kommunikation, fx i politiske sammenhænge, samt opdage, hvordan matematiske modeller og beregninger, samt statistisk behandling af indsamlet data spiller en vigtig rolle i undersøgelser af samfundsforhold. Den engelsktalende verden vil også blive studeret ud fra historiske, sproglige, litterære, politiske, økonomiske og kulturelle vinkler.

Se hvilke uddannelser du uden valgfag har adgang til med denne studieretning