Oversigt

HF Health _

HF Health
med fagene: Biologi B + Psykologi C

Hf Health er for dig, der drømmer om en fremtid indenfor sundhed, ernæring eller lign. Denne fagpakke klæder dig på til et job som sygeplejerske, fysioterapeut, bioanalytiker, tandplejer og lignende erhverv indenfor sundhed og plejesektoren. I denne fagpakke har du biologi B og psykologi C, som vil give dig et grundigt indblik i menneskers sundhed og psyke og give dig en solid forståelse for, hvilke mekaniske og forhold, der påvirker det enkelte individs sundhed og trivsel, ligesom du i undervisningen også vil rette blikket mod sundhedsrelaterede problemstillinger på samfundsniveau.

I løbet af dit uddannelsesforløb vil du gennem praktik- og projektforløb få mulighed for i praktiske situationer at afprøve det, du lærer i klasseværet. Vi samarbejder f.eks. med Varde Kommune og en række videregående uddannelse på UC Syd. Ud over dine fagpakkefag skal du vælge et valgfag på B-niveau. Det kunne f.eks. være matematik B, hvor du arbejder med problembehandling inden for matematikkens verden og opnår en solid forståelse for matematikkens anvendelse i vores samfund og således bliver godt klædt på til en videregående uddannelse, hvor matematikken spiller en rolle.

Det kunne også være samfundsfag B eller psykologi B, som giver dig indsigt i og forståelse for forholdet mellem individ og samfund, individets udvikling og individets rolle i moderne fællesskaber samt redskaber til at forstå, hvorfor mennesker handler, som de gør. Fagpakken er et stærkt fundament for videreuddannelse indenfor sundhed og pleje, men ruster dig også godt, hvis du drømmer om en fremtid i laboratoriet som f.eks. bioanalytiker. Skulle du have lyst til helt andre fag, er der mange andre mulighed er i vores brede valgfagsudbud. Skulle du efter hf-uddannelsen ønske at uddanne dig videre inden for andre erhvervs- og professionsorienterede uddannelser, giver denne fagpakke dig også mulighed for det.

Oversigt over fagene i pakken

Fag på 1. år: Dansk A, Engelsk B, Kultur og samfundsfag (Historie B, Religion C og Samfundsfag C) Naturvidenskabelige fag (Kemi C, Naturgeografi C og Biologi C), kunstfag (Mediefag C, Idræt C, Billedkunst C eller Musik C) samt Matematik C

Fag på 2. år: Fagpakkefagene Biologi B + Psykologi C, valgfag på B-niveau samt Dansk A, Engelsk B, Kultur og samfundsfag (Historie B, Religion C og Samfundsfag C)

Se hvordan de forskellige fag er fordelt på de to uddannelsesår

Valgfag

Uanset hvilken fagpakke du vælger, skal du i på første år have et kreativt fag på c-niveau. På VG kan du vælge imellem idræt, musik, mediefag og billedkunst, som du vælger, når du tilmelder dig uddannelsen. Derudover skal du på andet år have et valgfag på B-niveau.

Valgfag på B-niveau
Idræt, Samfundsfag, Matematik, Naturgeografi, Mediefag, Kemi, Religion, Psykologi.