Oversigt

Valgfag _

Valg af fag på HF-uddannelsen

På HF-uddannelsen skal du ved tilmeldingen vælge et kunstnerisk/praktisk fag. Der ud over skal du inden 2hf vælge en fagpakke samt et valgfag på B-niveau. Nedenfor kan du læse mere om de kunstneriske/praktiske fag samt valgfagene på B-niveau.

Kreative fag

På Varde Gymnasium skal ansøgere til HF vælge ét af nedenstående kunstneriske/praktiske fag:

Billedkunst
Har du tænkt over, hvor mange billeder, du ser hver dag? Ikke bare i skolen eller derhjemme, men også på de sociale medier?

Der er billeder alle vegne, og kunst befinder sig ikke kun på kunstmuseer og på væggene hos rige kunstsamlere.
Billedkunst er et bredt fag, hvor du lærer at forholde dig til billeder.

Du lærer at forstå, bruge, analysere og diskutere visuelle virkemidler. Det gør dig i stand til at fortolke hensigten med udformningen af mange forskellige slags kunstværker inklusiv bygningskunst/arkitektur og andre former for visuelle udtryk.

Vi arbejder teoretisk med værker fra forskellige perioder i kunsthistorien gennem vores grundbog, materiale fra nettet, byvandringer og fra besøg på kunstudstillinger. Faget er i høj grad også praktisk, så du øver dig i at udtrykke dig visuelt gennem f.eks. fotografi, tegning, maleri, skulptur eller andre billedteknikker. Du skal ikke være et kunstnerisk naturtalent for at vælge billedkunst, men du skal have lyst til at arbejde med egne og andres billeder. Hvis du allerede er god til f.eks. at tegne eller male, får du mulighed for at udvikle dig endnu mere, blandt andet ved at afprøve nye teknikker.

Mediefag
Hvad skal man med Mediefag?

Der er stort set ikke noget, vi bruger så meget tid på i dag som medier, der indeholder levende billeder. Vi ser film og tv, spiller på PC, Nintendo Wii eller Playstation, går på Youtube, Facebook, Instagram og Snapchat eller optager reels af vennerne.
Men:
Hvor bevidste er vi egentlig om den virkning, som levende billeder har på os?

Mediefag er med til at give elever en tilbundsgående forståelse af, hvordan medier virker og påvirker. Faget giver dig værktøjet til selv at kunne skabe effektive levende billeder, ultimativt med det formål at gøre dig til en effektiv og kritisk orienteret PRODuser.
Mediefag med elevernes egne ord:

”Mediefag er noget andet end alle de andre fag du møder i skolen”
"Mediefag er det fag, hvor man, selvom det er fredag i 4. blok, glemmer tiden"
”Mediefag er fedt, fordi du selv skaber et konkret produkt”
"Jeg kan godt lide, at man får lov til at arbejde i grupper gennem så mange faser. Det betyder, at alle kommer til at lave noget"

Musik
Musikfaget har to sider - en praktisk og en teoretisk. Du kommer til at arbejde både med Sang og Sammenspil og Teori og Musikalsk analyse. Det kræver ingen særlige forudsætninger at have Musik, men det er vigtigt, at du har lyst til at synge og spille i gruppe og synes, det er spændende at lytte til og analysere Musik eller Video. Undervisningen fokuserer på alt det nye, du skal lære men også på at inddrage noget af det, du måske allerede kan, både i teori og sammenspil. Måske synger du lidt i forvejen eller du spiller på et instrument. Det er altid sjovt at have Musik, og du kommer til at kende mange nye mennesker og udvikle dig og være med i mange nye fællesskaber på tværs af klasserne.

Idræt
Hvis du er interesseret i at bevæge dig og kende til kroppens udfoldelsesmuligheder.

Vigtigt i forhold til idræt: hvis du overvejer at vælge fagpakken "HF Force" i 2hf, skal du vælge idræt i 1hf. Fagpakken bygger nemlig videre på valgfaget fra 1g.


Øvrige valgfag

På Varde Gymnasium kan hf-elever vælge mellem følgende valgfag på B-niveau:

B-niveau
Billedkunst, Biologi, Idræt, Mediefag, Musik, Kemi, Matematik, Naturgeografi, Psykologi, Religion, Samfundsfag