Oversigt

HF Life _

Fagpakken: Life
med fagene: Samfundsfag B + Psykologi C

De fleste kender til, hvordan det er at gå i skole. Men måske kunne du godt tænke dig selv at undervise i folkeskolen eller arbejde med børn og unge f.eks. som pædagog, socialrådgiver eller lign. Så er HF Life noget for dig. I denne fagpakke har du samfundsfag B og psykologi C, som vil give dig et grundigt indblik i mennesker og menneskers udvikling gennem alle livsforløb, og du vil således være klædt på til et liv, hvor du forventes at kunne vejlede og støtte andre mennesker. Igennem dine fagpakkefag vil du få psykologisk indsigt og forståelse for forholdet mellem individ og samfund, individets udvikling og individets rolle i moderne fællesskaber samt redskaber til at forstå, hvorfor mennesker handler, som de gør.

I løbet af dit uddannelsesforløb vil du gennem praktik- og projektforløb få mulighed for i praktiske situationer at afprøve det, du lærer i klasseværet. Vi samarbejder f.eks. med Varde Kommune, lokale skoler og institutioner, samt en række videregående uddannelse på UC Syd. Ud over dine fagpakkefag skal du vælge et valgfag på B-niveau. Det kunne f.eks. være musik B, som redskab til kommunikation med børn og unge, eller matematik B, som generelt kan bruges på de videregående uddannelser. Det kunne også være psykologi B, hvor du bygger ovenpå psykologi C, som er indeholdt i din fagpakke. Skulle du have lyst til helt andre fag, er der mange andre mulighed er i vores brede valgfagsudbud. Skulle du efter hf-uddannelsen ønske at uddanne dig videre inden for andre erhvervs- og professionsorienterede uddannelser, giver denne fagpakke dig også mulighed for det.

Oversigt over fagene i pakken

Fag på 1. år: Dansk A, Engelsk B, Kultur og samfundsfag (Historie B, Religion C og Samfundsfag C) Naturvidenskabelige fag (Kemi C, Naturgeografi C og Biologi C), kunstfag (Mediefag C, Idræt C, Billedkunst C eller Musik C) samt Matematik C

Fag på 2. år: Fagpakkefagene Samfundsfag B + Psykologi C, valgfag på B-niveau samt Dansk A, Engelsk B, Kultur og samfundsfag (Historie B, Religion C og Samfundsfag C)

Se hvordan de forskellige fag er fordelt på de to uddannelsesår

Valgfag

Uanset hvilken fagpakke du vælger, skal du i på første år have et kreativt fag på c-niveau. På VG kan du vælge imellem idræt, musik, mediefag eller billedkunst, som du vælger, når du tilmelder dig uddannelsen. Derudover skal du på andet år have et valgfag på B-niveau.

Valgfag på B-niveau
Idræt, Biologi, Matematik, Naturgeografi, Mediefag, Kemi, Religion, Psykologi.