Optagelsesprøver_

Optagelsesprøver til STX og HF-uddannelsen for ansøgere, der ikke opfylder optagelseskravene

Opfylder man ikke adgangskravene til STX eller HF på ansøgningstidspunktet, bliver man indkaldt til optagelsesprøve og en efterfølgende samtale.

Optagelsesprøver mhp. optagelse til skoleåret 2024/25 afholdes i flere omgange:

  • Onsdag d. 24/4 kl. 10-14
  • Fredag d. 14/6 kl. 10-14
  • Mandag d. 1/7 kl. 10-14
  • Tirsdag d. 6/8 kl. 10-14
  • Mandag d. 26/8 kl. 10-14 (NB: KUN for elever fra 10. klasse og erhvervsuddannelser, der har fortrudt uddannelsesvalg og vil skifte til en gymnasial uddannelse)

Man tilmelder sig ved at kontakte skolen, og det er vigtigt, at man aflægger prøven så tidligt som muligt.

Der sendes et brev til ansøgerens e-boks med detaljer om prøvens afholdelse.

Det er ansøgerens eget ansvar at give Varde Gymnasium besked om fx ordblindhed, så man kan få forlænget tid til prøven.

Desuden skal ansøgeren selv medbringe en computer med opdateret version af browseren Google Chrome, samt sit UniLogin og adgangskode, som er nødvendige for at tilgå prøven.

Da Varde Gymnasium ikke kender ansøgerne på forhånd, skal man medbringe billedlegitimation til identifikation ved både prøven og den efterfølgende samtale.

Til optagelsesprøven bliver man testet i fire discipliner:

dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.

Prøven afholdes digitalt i Netprøver, og det er ikke tilladt at bruge internettet som hjælpemiddel eller have kontakt med omverden under prøven.

Alle øvrige hjælpemidler, fx lærebøger, formelsamlinger, ordbøger og noter er tilladt. Ordblinde ansøgere må også bruge de hjælpemidler, de har benyttet i grundskolen. Ansøgerne skal selv medbringe hjælpemidlerne.

Ansøgeren vil blive orienteret om prøvens udfald i forbindelse med den efterfølgende samtale.