Samværsregler på Campus_

Samværsregler på Campus

På Campus Varde gælder de almindelige regler for samvær og ordentlig optræden. Da vi forudsætter, at de overordnede normer er alment kendt, finder vi det ikke nødvendigt at have en lang liste over uacceptabel adfærd, men det kan være fornuftigt at være opmærksom på følgende:

 • at have en hensynsfuld optræden
 • at udvise vilje til at lade andre komme til orde og gøre sig gældende
 • at respektere andres arbejdssituation
 • at møde til tiden
 • at rette sig efter de opstillede forbud mod indtagelse af alkohol og rusmidler. (Ved caféer, fester og særlige arrangementer kan der gives dispensation til indtagelse af øl og vin). I dagligdagen er Campus Varde alkoholfrit og frit for rusmidler.
 • rygning må ikke foregå i skoletiden
 • at undlade at indtage mad- og drikkevarer (bortset fra vand) i undervisningslokalerne
 • at sætte stole op efter klassens sidste lektion i lokalet og sikre, at der ikke ligger affald m.v. på borde og gulv • selvafrydning og stoleopsætning i kantine- og fællesområder
 • at behandle skolens udstyr og inventar ordentligt


Oprydningsordning

Det er af stor betydning for hele Campus, at kantineområdet og alle fællesområder er attraktive. For at de fremstår indbydende, er det nødvendigt, at alle bidrager med fornuftig adfærd og skånsom optræden. Selvafrydning er en selvfølge, ligesom der i kantinen er tale om stoleopsætning. Er disse ting ikke i orden, vil det ikke være muligt for rengøringspersonalet at udføre sit arbejde.

Det er altså af helt afgørende betydning, at den enkelte gør en indsats i det daglige.


Antimobbepolitik på Campus Varde

 • Vi vil fremme anerkendelse og respekt for hinanden.
 • Vi vil arbejde på at skabe et åbent og imødekommende fællesskab, hvor alle kan trives og udvikle sig uden at blive chikaneret f.eks. via sms eller hæmmet af mobning og hierarkisering.
 • Vi vil skabe og sikre plads til den enkeltes læringsproces og kreative udfoldelsesmuligheder.
 • Vi vil arbejde på at styrke det positive fællesskab på Campus
 • Vi griner ikke af hinanden, men med hinanden.