Elevernes lektiearbejde på VG_

Elevernes lektiearbejde på VG

Udgangspunktet for elevernes arbejde med lektier og skriftlige opgaver på VG er, at der i størst muligt omfang tages hensyn til elevernes læring og trivsel.

Skolen er bevidst om, at forudsigelighed i hjemmearbejdet er et godt udgangspunkt for, at eleverne får stabilitet i deres hverdag. Samtidig er skolen bekendt med, at de faglige og arbejdsmæssige krav i gymnasiet er høje. Varde Gymnasium tilstræber derfor, at lektier og afleveringer altid skal stilles i så god tid som muligt, så alle elever har god mulighed for at forberede sig til hver skoledag og på den måde hver især viser, at de er studieaktive.

Dette betyder, at almindelige lektier skal gives mindst 24 timer før modulet. Hvis man har moduler i samme fag to dage i træk, kan lektier skrives på Lectio kort tid efter skoledagens afslutning (senest kl. 16). Lektier skal gives for inden kl. 16 på sidste skoledag inden weekender og ferier.

Der må gives ca. 2 timers lektier pr. dag til forberedelse hjemme, dvs. normalt ca. en halv times lektier pr. modul. Herudover påregnes en vis fleksibilitet fx i forbindelse med læsning af større værker. Hvis dagslektierne ikke udfylder 2 timer kan arbejde med skriftlige opgaver med fordel inkluderes i de to timers hjemmearbejde.

De skriftlige opgaver skal gives med mindst 2 skoleugers varsel. Denne periode kan undtagelsesvis forkortes lidt i tilfælde af aflyste øvelsesmoduler m.m. I fag med ugentlige eller hver anden ugentlige afleveringer – fx matematik – kan disse dog gives med mindst en uges varsel. Det tilstræbes, at der sammenlagt for alle fag højest må være 10 elevtimers arbejde med skriftlige opgaver pr. uge

Der kan – som en del af lektierne til de enkelte moduler – stilles krav om, at eleverne udarbejder små skriftlige opgaver, der tidsmæssigt modsvarer lektier til et modul.

Klassens kontaktlærer er ansvarlig for at holde sig orienteret om opgavefordelingen hen over skoleåret og kontakter klassens lærere med henblik på udjævning, hvis der sker ophobninger af opgaver.

Datoer for skriftlige opgaver med tilhørende angivelse af elevtimer lægges så vidt muligt ind i Lectio for et halvt år ad gangen.

Den enkelte faglærer er ansvarlig for at forklare eleverne, at de forventes at bruge den elevtid, der er afsat til en given opgave – hverken mere eller mindre – og at de naturligvis afleverer til tiden.