Handleplan undervisningsmiljøvurdering_

Handleplan undervisningsmiljøvurdering 2020

Overordnet konklusion

Et helt overvejende flertal af eleverne vurderer Varde Gymnasium til at være en attraktiv skole med et fagligt dygtigt og engageret personale.
Undervisningsmiljøvurdering 2020, tids- og handleplan

Delkonklusioner

Beskrivelse af problem: Underviserne reagerer ikke tilstrækkeligt hvis en elev mistrives.
Beskrivelse af løsningsmuligheder: De allerede eksisterende trivselsmøder synliggøres ved at kontaktlæreren informerer klassen inden mødet. Eleverne bedes komme med en seddel med emner/input som kontaktlæreren kan tage med til klassens lærere. Klassen informeres om mødets forløb efterfølgende. Ved alvorlige problemer henvises til studievejledningen og Susanne de Vires.Ansvarlig for løsning: Fællesudvalget
Dato og ansvar opfølgning: Udgangen af skoleåret 2021. Fællesudvalget.

Beskrivelse af problem: Underviserne skal i højere grad præsentere formålet med undervisningen ved modulets start.
Beskrivelse af løsningsmuligheder: Underviserne bedes i øget omfang bestræbe sig på at præsentere formålet med emnet i forløbets begyndelse.
Ansvarlig for løsning: Fællesudvalget
Dato og ansvar opfølgning: Udgangen af skoleåret 2021. Fællesudvalget.

Beskrivelse af problem: Skolen viser ikke tilstrækkelig interesse for om du og dine kammerater trives på uddannelsen.
Beskrivelse af løsningsmuligheder: Vi skal alle bestræbe os på ( både skolen og lærerkollegiet ) at vise interesse og reagere i forhold til at eleverne opnår en god trivsel.
Ansvarlig for løsning: Fællesudvalget
Dato og ansvar opfølgning: Udgangen af skoleåret 2021. Fællesudvalget.

Beskrivelse af problem: Nogle underviserne leverer ikke tilstrækkelig inspirerende undervisning.
Beskrivelse af løsningsmuligheder: Underviserne opfordres til at bestræbe sig på at levere inspirerende undervisning.
Ansvarlig for løsning: Fællesudvalget
Dato og ansvar opfølgning: Udgangen af skoleåret 2021. Fællesudvalget.

Beskrivelse af problem: Underviserne underviser ikke tilstrækkelig afvekslende.
Beskrivelse af løsningsmuligheder: Underviserne bedes tænke ind, at den inspirerende undervisning også skal være afvekslende.
Ansvarlig for løsning: Fællesudvalget
Dato og ansvar opfølgning: Udgangen af skoleåret 2021. Fællesudvalget.

Beskrivelse af problem: Underviserne inddrager ikke eleverne tilstrækkelig i planlægningen af undervisningen.
Beskrivelse af løsningsmuligheder: Det kan ikke lade sig gøre at give eleverne fuld medbestemmelse, men underviserne bedes bestræbe sig på at give medbestemmelse hvor det er muligt.
Ansvarlig for løsning: Fællesudvalget
Dato og ansvar opfølgning: Udgangen af skoleåret 2021. Fællesudvalget.

Beskrivelse af problem: Nogle undervisere giver ikke tilstrækkelig fyldestgørende feed-back på opgaver, oplæg m.v.
Beskrivelse af løsningsmuligheder: De undervisere der ikke i forvejen giver fyldestgørende feed-back, skal bestræbe sig på at give feed-back på opgaver, oplæg m.v. Ved fyldestgørende menes, at eleven kan bruge lærerens kommentarer konstruktivt.
Ansvarlig for løsning: Fællesudvalget
Dato og ansvar opfølgning: Udgangen af skoleåret 2021. Fællesudvalget.

Beskrivelse af problem: Skolen er ikke tilstrækkelig god til at informere om ændringer og aflysninger.
Beskrivelse af løsningsmuligheder: Administrationen skal bestræbe sig på at ændringer foretages med en 14 dages frist. Hvis reglen brydes, sendes en lectio besked til vedkommende.
Ansvarlig for løsning: Fællesudvalget
Dato og ansvar opfølgning: Udgangen af skoleåret 2021. Fællesudvalget.

Beskrivelse af problem: Nogle undervisere kommer ikke til tiden.
Beskrivelse af løsningsmuligheder: Det er ikke et reelt problem i dagligdagen. Underviserene opfordres til at informere eleverne når årsagen for for sent fremmøde er arbejdsrelateret.
Ansvarlig for løsning: Fællesudvalget
Dato og ansvar opfølgning: Udgangen af skoleåret 2021. Fællesudvalget.

Beskrivelse af problem: Alle undervisningslokalerne er ikke tilstrækkeligt indrettet.
Beskrivelse af løsningsmuligheder: Det er ikke et problem i dagligdagen. Der er netop kommet udsmykning i nogle lokaler og andre steder arbejdes der på sagen.
Ansvarlig for løsning: Fællesudvalget
Dato og ansvar opfølgning: Udgangen af skoleåret 2021. Fællesudvalget.

Beskrivelse af problem:Klimaet i undervisningslokalerne på skolen er svingende.
Beskrivelse af løsningsmuligheder: Ventilationen er forbedret væsentligt for nogle år siden, og der er gjort hvad der kan gøres i forhold til at bygningen er fra 1968.
Ansvarlig for løsning: Fællesudvalget
Dato og ansvar opfølgning: Udgangen af skoleåret 2021. Fællesudvalget.

Beskrivelse af problem: Skolen er ikke tilstrækkelig vedindrettet.
Beskrivelse af løsningsmuligheder: Ingen problemer eller kommentarer i den retning.

Beskrivelse af problem: Er skolen flot.
Beskrivelse af løsningsmuligheder: Ingen problemer eller kommentarer i den retning.