Trivselsmåling_

Informationsbrev om til elever på gymnasiale uddannelser

Fordi du er elev på Varde Gymnasium og dermed på en gymnasial uddannelse i Danmark skal du én gang årligt svare på et spørgeskema fra Børne- og Undervisningsministeriet om din trivsel på dit uddannelsessted.

Der er to grunde til, at der foretages en årlig trivselsmåling:

 1. Overblik over trivsel lokalt.
  For det første bidrager dine svar til at give dit uddannelsessted et samlet overblik over, hvordan I som elever har det på jeres uddannelsessted. Det er vigtig viden for lærerne og ledelsen på din uddannelse, fordi de kan bruge resultaterne til at gøre uddannelsen bedre for jer elever.
 2. Overblik over trivsel på landsplan.
  For det andet bidrager dine svar til at skabe overblik over, hvordan gymnasieelever generelt i Danmark har det med at gå i gymnasiet: hvad gør uddannelsesstederne godt, og hvad kan de blive bedre til? Fx kan målingen vise, hvordan gymnasieelever i Danmark har det på deres uddannelser, og om pres og bekymring generelt er et stort problem blandt eleverne. Det er vigtig viden for de personer, der arbejder på at gøre de danske gymnasiale uddannelsesinstitutioner endnu bedre, fx politikere.

Det her er vigtigt: Der er ikke andre på dit uddannelsessted end dig selv, som kommer til at se dine individuelle svar i trivselsmålingen. Din lærer kommer altså ikke til at vide, hvad du har svaret, med mindre du selv fortæller det. Det samme gælder andre lærere, ledelsen, studievejledere, elevrådet og de andre elever.

Hvad bliver du spurgt om i trivselsmålingen?
Spørgsmålene i spørgeskemaet fordeler sig på fem overordnede temaer. De er:

 1. Faglig individuel trivsel
 2. Social trivsel
 3. Læringsmiljø
 4. Pres og bekymringer
 5. Mobning

Du kan se alle spørgsmålene her.

I trivselsmålingen skal du angive, om dit køn er ”mand” eller ”kvinde”. Baggrunden er, at der i lovgivningen om CPR-numre alene eksisterer disse to køn i juridisk forstand. Når man som elev besvarer spørgsmålet, skal man angive det juridiske køn, som det fremgår af CPR-nummeret.

Hvad skal du gøre, når din klasse skal gennemføre trivselsmålingen?

 • Du skal have dit UNI-login klar, når du skal begynde besvarel- sen. Hvis du har glemt koden til dit UNI-login, kan du med dit MitID/NemID oprette en ny kode.
 • Inden du skal gennemføre trivselsmålingen skal du enten 1) ma- nuelt oplyse din afdeling, uddannelse og hvilken klasse, du går i eller 2) indtaste en unik sekscifret kode, som du får udleveret af din skole.
 • Der er 51 spørgsmål i alt, og svarkategorierne skifter undervejs, fx fra ”meget tit”-”aldrig” til ”helt enig”-”helt uenig”.
 • Det gælder ikke om at blive hurtigt færdig, men om at svare ær- ligt på alle spørgsmål. Der er ikke nogen rigtige eller forkerte svar. Du kan godt vælge at svare ”Ved ikke”.
 • Du må gerne spørge læreren om hjælp, når undersøgelsen er i gang, men det er kun dig, der kender svaret på spørgsmålene.
Med venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring