Trafikpolitik på Campus Varde_

Trafikpolitik på Campus Varde

De fleste kommer til Campus via bil, bus og tog – men en del kommer også på cykel og knallert til uddannelsesstedet, hvorfor der på nogle tidspunkter – morgen og eftermiddag - er en del bløde trafikanter at tage hensyn til.
Trafikpolitikken har sit primære fokus på skolens nærområde og tilkørslen til Campus.

Mål for trafiksikkerheden
Det er Trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene ved Campus

at vi hjælpes ad, og at alle er ansvarsfulde trafikanter

at skabe rammerne for at skolevejene gøres sikre og trygge i form af understøtning af kommunale initiativer vedrørende fysiske forhold ( skiltning, saltning, oversigtsforhold, vejudstyr og udformning)

Problemområder
Frisvadvej fra Nordre Boulevard – her er meget trafikeret – Vær opmærksom på fartbegrænsning
Campus Alle – her skal der være meget opmærksomhed på fodgængerovergang fra Campus’ p-plads ved Campus Allé
Campus indkørsel – her skal man være meget opmærksom på de opsatte vigepligtsafmærkninger- hajtænder
I tilfælde af sne og isslag sørger skoleernes pedeller for snerydning af tilgangsveje og parkeringsplads i det omfang, det er nødvendigt/ muligt inden skolestart.

Samarbejde med lokalområdet
Campus samarbejder gerne med kommunen for forbedring af færdsels-og trafiksikkerheden på og ved Campus.

Kampagner
Alle Kampagner om færdsels-og trafiksikkerhed, der bliver iværksat af RSF, Region Syddanmark samt andre organisationer får særlig bevågenhed på Campus
Der arbejdes med holdninger, alkohol, knallert/bilkørsel, og der arrangeres i et vist omfang besøg af trafikambassadører ved såvel fællesarrangementer som i timerne

Parkering- cykler, knallerter og biler
Campus har indendørs og udendørs cykelstativer. Det er dog kun tilladt at parkere knallerter udendørs

Bilerne parkeres i de markerede båse på de to p-pladser – bemærk båsene til handikapparkering

Eleverne informeres ved skolestart om, hvor man parkerer sin cykel/knallert