Stresspolitik for Varde Gymnasium_

Stresspolitik for Varde Gymnasium

Varde Gymnasiums stresspolitik udgør en værdibaseret ramme for stressforebyggelse og stressbekæmpelse. Stresspolitikken er baseret på skolens værdisæt, som det kommer til udtryk i Varde Gymnasiums virksomhedsgrundlag: Handlekraft, engagement, ansvar, mangfoldighed, dialog og respekt – en nyskabende og helhedsorienteret tankegang, der samlet giver trivsel på arbejdspladsen.

Varde Gymnasium ønsker at fremstå som en sund og attraktiv arbejdsplads, der forebygger og reducerer sygdomsfremkaldende arbejdsbetinget stress. Således bestræber vi os på hurtigt at aflæse og reagere på stresssymptomer eller dårligt psykisk arbejdsmiljø. På Varde Gymnasium vil vi sikre en balance, hvor den enkelte medarbejder og leder har den fornødne støtte fra ledere og kolleger.

Ledelsen har det overordnede ansvar for, at arbejdet på skolen kan udføres på en sådan måde, at vi fremmer arbejdsglæde og god elevservice, idet medarbejdernes kompetencer matcher de krav, der stilles, og fordi arbejdsprocesserne tilrettelægges ud fra dette.

Medarbejdere og ledere har et fælles ansvar for ikke at gøre stress til et individuelt problem, men til et fælles anliggende på arbejdspladsen.

Vision, strategi og handlemål for ansatte og brugere på Varde Gymnasium:
At vi i fællesskab skaber en positiv ånd

At der er indbyrdes forståelse og respekt

At der er fokus på det, der dur

At der skabes balance mellem krav og ressourcer

At der sikres en vedvarende dialog om roller, fordeling, ansvar og opgaver

At vi siger tingene, hvor de hører hjemme

At den enkelte organiserer og gennemtænker sin arbejdsdag

At den enkelte tager et medansvar for sin egen stressforebyggelse

At alle forpligter sig til at reagere på stresssymptomer, både egne og andres

At skolen, når stress opstår, agerer aktivt ud fra en individuel hensyntagen

At skolens samarbejdsudvalg er opmærksom på stressfaktorer

At skolens sikkerhedsgrupper overvejer, hvordan stressfaktorer kan begrænses

At skolen i særlige situationer kan inddrage psykologisk krisehjælp

Gennem skolens stresspolitik vil vi sikre høj livskvalitet hos elever, medarbejdere og ledelse. Som virksomhed kan vi ikke undgå stresssymptomer, men vi kan gøre en indsats for at reducere dem og i fællesskab udvikle en kultur, hvor vi er proaktive i forhold til stress og de følger, der kan være forbundet hermed.