Rusmiddelpolitik på Varde Gymnasium_

Rusmiddelpolitik på Varde Gymnasium

Varde Gymnasium er et uddannelsessted og en arbejdsplads for mange unge og voksne. Lærere, elever og øvrige ansatte har et ansvar for hinanden. I fællesskab arbejder vi for de bedst mulige rammer for læring, trivsel og udvikling både for den enkelte og for fællesskabet. På Varde Gymnasium ser vi på unges forbrug af rusmidler i et socialt perspektiv. I den sociale forståelse er der fokus på, hvordan et forbrug af rusmidler påvirker den unges sociale liv: Får eleven ikke det optimale faglige udbytte af undervisningen som følge af sit forbrug af alkohol, hash eller andre rusmidler – fx højt fysisk og skriftligt fravær, manglende studieaktivitet og dårlige sociale relationer – så opfatter vi, at den unge har et problematisk forbrug og har behov for hjælp.

Rusmiddelpolitikkens formål er at forebygge problematisk forbrug af rusmidler ved at:

 • Understøtte en vedvarende dialog om brug og misbrug af rusmidler på skolen
 • Signalere at et problematisk forbrug ikke er foreneligt med det at være elev på Varde Gymnasium
 • Påvirke og understøtte rusmiddelkulturen blandt eleverne i retning af mindre forbrug
 • Understøtte at indsatsen overfor elever med et problematisk forbrug af rusmidler indebærer et fælles ansvar.

Legale rusmidler - alkohol:

 • Det er ikke tilladt at indtage alkohol i skoletiden, hverken på skolens område eller i forbindelse med ekskursioner eller studieture (jf. regler for studieture).
 • Fester arrangeres efter retningslinjer, der er aftalt mellem rektor, elevråd og Warwath.
 • Det er ikke tilladt selv at medbringe drikkevarer til skolens arrangementer.
 • Der etableres evt. ’alkoholfrie’ loungeområder.
 • Alkoholfrie drinks er altid billigere end drinks med alkohol.
 • Brud på reglerne vedrørende alkohol kan medføre hjemsendelse fra undervisning og bortvisning i kortere eller længere tid.

Illegale rusmidler – hash m.m.:

 • Det er ikke tilladt at indtage, besidde eller sælge illegale rusmidler, det gælder alle skolerelaterede aktiviteter.
 • Det medfører bortvisning, hvis der indtages, besiddes eller sælges illegale rusmidler - herunder hash. Ved bortvisning forstås øjeblikkelig hjemsendelse, bortvisning er ikke nødvendigvis det samme som udsmidning fra Varde Gymnasium.