Handleplan ved problematisk rusmiddelforbrug_

Handleplan ved problematisk rusmiddelforbrug

  • Handleplanen sættes i gang, hvis der opstår bekymring for en elev, eller en elev henvender sig til en lærer.
  • Læreren sparrer med kollega, teamlærer, stud. vejl eller Time Out (21363612 el. sudv@varde.dk)
  • Det vurderes hvem, der tager den første samtale med eleven (f.eks. faglærer, teamlærer, stud. vejl., rektor, Time Out).
  • Første samtale afholdes med afdækning og vurdering af videre tiltag.
  • Hvis eleven er under 18 år inddrages forældrene. Hvis eleven er over 18 år, kan forældre inddrages, hvis eleven er indforstået.
  • Hvis eleven er under 18 år skal Børn & Familie (79947828) inddrages ved behov for støtte. Over 18 årige gøres opmærk- som på deres muligheder.
  • Der tages kontakt til UU-vejleder, Center for Misbrug 76166400
  • Desuden laver eleven aftaler med studievejledning om at forbedre sin studieaktivitet.