Varde Gymnasiums antimobbepolitik_

Varde Gymnasiums antimobbepolitik

Der skal være tolerance og respekt for andre.

Vi vil fremme anerkendelse og respekt for hinanden.

Vi vil arbejde på at skabe et åbent og imødekommende fællesskab, hvor alle kan trives og udvikle sig uden at blive chikaneret eller hæmmet af mobning og hierarkisering.

Vi vil skabe kreative udfoldelsesmuligheder og sikre plads til den enkelte.

Vi vil arbejde på at styrke det positive fællesskab på skolen, som findes i allerede eksisterende traditioner, og som kan udbygges i nye.

Varde Gymnasium følger i forbindelse med sin antomobbepolitik bekendtgørelse af lov (nr. 166 og nr. 311) om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

Skolens ledelse udarbejder i konkrete tilfælde af problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning herunder digital mobning eller lignende inden for en frist på 10 arbejdsdage en handlingsplan, hvoraf det fremgår, med hvilke foranstaltninger de specifikke problemer effektivt bringes til ophør. Ledelsen vil endvidere straks træffe de midlertidige foranstaltninger, som her og nu er nødvendige for at gribe ind over for de konstaterede problemer. Berørte elever og forældre vil blive informeret herom.