Eksamen, studieplaner mm.

Prøver og eksamen

HF
Kursisten går til eksamen i alle afsluttende fag, hvilket efter 1.hf vil sige naturvidenskabelig faggruppe, kunstnerisk fag og matematik C i det omfang faget ikke opgraderes til B-niveau. I 2. hf omfatter eksamen dansk, engelsk, kultur og samfundsfagsgruppen samt valgfag og Større skriftlig opgave.

STX
Eleven deltager hvert studieår i en række årsprøver og eksaminer, hvoraf eksaminer udtrækkes centralt, mens skolen selv tilrettelægger årsprøver og interne prøver.
Eleven aflægger i løbet af de 2 først år 2 eksaminer og en række mundtlige og skriftlige årsprøver samt 2 interne prøver i naturvidenskabeligt grundforløb og almen sprogforståelse. I 3.g skrives Studieretnings-projekt, og der aflægges herudover 6 eksaminer, som sammen med de aflagte prøver i 1. og 2.g sikrer mindst 3 skriftlige og 3 mundtlige eksaminer.
Elever med ekstra A-fag aflægger et tilsvarende antal ekstra eksaminer.

Betingelser for at deltage i prøverne
Fremgår af Studie- og ordensreglerne for Varde Gymnasium, som findes her.

Udeblivelse
Udeblivelse fra eksamen resulterer i en ny eksamen i næste sommereksamensperiode.

For sent fremmøde
For sent fremmøde kan i praksis betyde udeblivelse. Ved skriftlige prøver henvender man sig straks til skolens rektor, som vurderer, om det giver mening at starte prøven. Ved mundtlige prøver kan der være mulighed for senere prøve, men det er ikke en ret og i nogle tilfælde er det heller ikke praktisk muligt.

Sygdom
Ved sygdom, kontaktes skolen før start på eksamen, hvorefter man elektronisk modtager en skabelon til den lægeerklæring, som skal indhentes hos egen læge og afleveres på skolen. Herved får man ret til at gå til sygeeksamen, som kan finde sted i samme eksamensperiode eller i sygeeksamensperioden i august.

Den konkrete eksamensplan
Eksamensplanen for hver elev/kursist, fremgår af Lectio fra og med den officielle offentliggørelsesdato. Datoen fremgår af månedskalenderen.

Studieretninger

Undervisningen for stx-elever på Varde Gymnasium er organiseret i studieretninger, hvor eleverne vælger en studieretning med en bestemt kombination af fag.

På Varde Gymnasium udbydes 9 forskellige studieretninger:

Oversigt over studieretninger

Studieplaner

I studieplanerne kan man læse om, hvordan de enkelte studieretninger er skruet sammen med hensyn til det enkelte fags elevtid, og hvordan arbejdet med elev- og studiekompetencer er planlagt.

Studieplan for HF

Studieplaner for de forskellige studieretninger i 1.g

Studieplaner for de forskellige studieretninger i 2. og 3.g

Studieplaner for hvert hold fremgår ved at vælge Hold og derefter Studieplan

Uddannelsesmål

Se læreplanerne for hvert enkelt fag her

 

Indlæser Instagram billeder...