STX

STX - Den klassiske studenter eksamen 

Se hvilke uddannelser en STX giver adgang til

Med en studentereksamen får du en bred almen viden, som ruster dig til et liv i et moderne demokratisk samfund. En studentereksamen gør dig også klar til en videregående uddannelse.

Gymnasieuddannelsen er en tre-årig uddannelse, som du kan sammensætte, så den kvalificerer dig til at søge ind på din ønskeuddannelse.
I gymnasiet starter du med et grundforløb, der varer 3 måneder og slutter med det endelige valg af studieretning. Studieretningsforløbet starter 3. november og varer resten af gymnasietiden. 

Fest og glæde efter 3 år på Varde Gymnasium med lærdom og sjov
Fest og glæde efter 3 år på Varde Gymnasium med lærdom og sjov

I løbet af de tre år møder du en lang række fag. Nogle af fagene er obligatoriske for alle, andre fag hører til studieretningsforløbet, mens de sidste fag kan vælges på tværs af klasserne. 

Alle vil mindst møde fagene: Dansk, Engelsk, Matematik, Samfundsfag, Historie, Idræt, Biologi, Fysik, Religion, Oldtidskundskab, et kunstnerisk fag, Kemi/Naturgeografi og mindst èt fremmedsprog udover Engelsk.

På Varde Gymnasium møder du mange forskellige undervisningsformer som fx individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde. I en stor del af undervisningen spiller it en vigtig rolle.

I moderne gymnasieundervisning arbejder fagene sammen, og uanset hvilken af studieretningerne du vælger, vil du møde en lang række tværfaglige forløb. 

I 2017 tilbyder vi 14 forskellige studieretninger inden for kategorierne Kunstneriske studieretninger, Naturvidenskabelige studieretninger, Sproglige studieretninger og Samfundsvidenskabelige studieretninger.

Læs mere om studieretningerne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indlæser Instagram billeder...