HF

HF - Den to-årige eksamen 

Se hvilke uddannelser en HF giver adgang til

På Varde Gymnasium har hf-uddannelsen sin helt egen professionsorienterede profil, hvori der fx indgår:

  • Fælles hf-arrangementer.
  • Værkstedstimer – skemalagt lærer-elevtid, hvor der arbejdes med skriftlighed.
  • Tværfaglige forløb i kultur- og samfundsfagsgruppen samt i den naturvidenskabelige faggruppe.
  • Projekt- og praktikperioder

I løbet af de to år møder du en lang række fag. Nogle af fagene er obligatoriske for alle, andre fag hører til fagpakken, mens de sidste fag kan vælges på tværs af klasserne. 

Alle vil mindst møde Dansk, Engelsk, Kultur- og Samfundsfag (religion, samfundsfag og historie), Matematik, Naturvidenskabelig faggruppe (kemi, biologi og geografi) samt et af fagene Idræt, Musik eller Dramatik.

Der samarbejdes generelt mellem fagene og anvendes it i stort omfang. Undervisnings- og tilrettelæggelsesformerne varieres, og der stilles krav til eleverne om at vise respekt for deres medstuderende og om at overholde regler og at samarbejde.

På Varde Gymnasium arbejder lærerne og eleverne således sammen om at ruste eleverne bedst muligt til at gå videre i et uddannelsesforløb efter hf-eksamen.

Eleverne på HF går til eksamen i alle fag, når fagene afsluttes. Det gælder i 1. hf for Kunstfag/Idræt i januar og for Matematik C og Naturvidenskabelig Faggruppe i juni, mens Kultur- og Samfundsfag afsluttes i januar i 2.hf og de fleste andre fag ved afslutningen af fagpakkeforløbet.

Læs mere om fagpakkerne 

Indlæser Instagram billeder...