Råd og udvalg

Pædagogisk råd

Består af skolens lærere. Det rådgiver skolens ledelse i spørgsmål, der gælder undervisningen og skolelivet såsom anskaffelse af undervisningsmateriale, indretning af skolens lokaler og faciliteter.

Fællesudvalget

Er elevernes, lærernes og ledelsens fælles udvalg. Det består af repræsentanter for elevrådet, pædagogisk råd og skolens ledelse. Det tilrettelægger forskellige arrangementer og diskuterer udvikling af skolen.

Lærerforsamlingen

I denne forsamles skolens lærere for at drøfte klasserne og eleverne med hensyn til standpunkt, indsats, udbytte, forsømmelser osv. Møderne ledes af en ledelsesrepræsentant.

Elevrådet

Er det organ, gennem hvilket eleverne kan få indflydelse på skolens anliggender. Det er altså ideelt set et demokratisk lærested. Det består af en repræsentant for hver klasse plus fire elever valgt på det store fællesmøde for alle elever, som afholdes i begyndelsen af skoleåret. Elevrådet har repræsentanter i en lang række udvalg, og dets medlemmer mødes regelmæssigt for at tage stilling til de spørgsmål, skolens ledelse forelægger det som f.eks. ferieplan og budget. Elevrepræsentanterne tager også selv spørgsmål op.

Indlæser Instagram billeder...