Oversigt

Information om Varde Gymnasiums elever _

Officielt informationer om eleverne

Her kan du læse om, hvordan eleverne på Varde Gymnasium klarer sig til eksamen, i hvor høj grad de gennemfører deres ungdomsuddannelse, og hvilke videregående uddannelser de efterfølgende vælger.

De viste links giver adgang til undervisningsministeriets database. For at finde tallene for Varde Gymnasium, skal du selv vælge uddannelse og skole.

Overblik over eleverne på Varde Gymnasium
Se overordnet hvordan eleverne klarer generelt sig på Varde Gymnasium.
Se tallene for HF-eleverne
Se tallene for STX-elever

Fravær
Fraværet i skoleåret 2017-18 er registreret til stx 9% og HF 13%. Det samlede fravær er 10%. Det skriftlige fravær i skoleåret 2017-18 er registreret til 5%.

Gennemførsel af uddannelse
I Undervisningsministeriets nøgletals-base kan ses, hvor stor en del af elever og kursister, der har gennemført en ungdomsudannelse på Varde Gymnasium i 2012 - 2020.
Se tallene

Overgang til anden uddannelse
I Undervisningsministeriets nøgletals-base kan ses, hvor stor en del af elever og kursister fra Varde Gymnasium, der efter 27 måneder er i gang med en videregåendeuddannelse.
Se tallene

Karakterer
I Undervisningsministeriets nøgletals-base kan se, hvilke karakterer elever og kursister har opnået 2010 - 2020.
Se tallene

Trivsel
I Undervisningsministeriets nøgletals-base kam ses, hvordan eleverne på Varde Gymnasium trives og oplever læringsmiljøet.
Se tallene