Oversigt

Varde Gymnasiums bestyrelse _

Bestyrelsens sammensætning

Udefrakommende medlemmer:

Formand Torben Rosenørn (udpeget af Ålborg Universitet, Esbjerg)

Helle Møller Mikkelsen (udpeget af ProVarde Erhvervsudvikling)

Ole Holm Johansen (udpeget af skoleinspektørerne i Varde Kommune)

Tina Agergaard Hansen (udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen)

Medarbejderrepræsentanter:

Carl Dinitzen (udpeget af lærerkredsen)

Lise Daugaard (udpeget af TAP-gruppen) uden stemmeret

Elevrepræsentanter:

Esben Staal Madsen (udpeget af Elevrådet) uden stemmeret

Henriette Andersen Mindstruplund (udpeget af Elevrådet)

Desuden deltager følgende i bestyrelsens møder uden stemmeret:

Rektor Jens Frederik Justsen

Vicerektor Lene Eg


Vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen

Læs vedtægterne for Varde Gymnasium - Se det den underskrevne version

Forretningsorden for Varde Gymnasiums bestyrelse


Referater fra bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmøde d. 18. marts 2021

Referat af bestyrelsesmøde d. 14. december 2020