Oversigt

Studievejledning på Varde Gymnasium _

Studievejledningen på Varde Gymnasium

Støtte og vejledning

Studievejledernes opgave er primært at støtte elever, der af forskellige grunde oplever vanskeligheder i relation til at gennemføre deres uddannelse.

Studievejlederne vejleder både kollektivt og individuelt om forhold, som vedrører din ungdomsuddannelse. I den kollektive vejledning kommer studievejlederen ud i klassen for at informere om uddannelsens opbygning, studieteknik, opgaveskrivning, studieretningsvalg, valgfag og eksamensforberedelse samt en række andre væsentlige spørgsmål vedrørende dit uddannelsesforløb. Du kan også selv henvende dig til din studievejleder og få individuel vejledning, hvis du har spørgsmål om skole og uddannelse, eller hvis du har behov for en samtale om personlige forhold. Vejledningen foregår i skoletiden.

Du kan kontakte din studievejleder

  • hvis du har lyst til at diskutere dit uddannelsesforløb
  • hvis du synes, det kniber med at følge med i undervisningen
  • hvis du har svært ved at få tid til det hele og struktur på dit skolearbejde
  • hvis du er bekymret over dit niveau i et eller flere fag
  • hvis du føler angst i forbindelse med eksamen
  • hvis du føler dig ensom og har svært ved at finde nogen at snakke med
  • hvis du er i tvivl, om du går på den rigtige ungdomsuddannelse
  • hvis du har problemer, som gør det svært for dig at koncentrere dig om skolearbejdet
  • hvis der er noget, der bekymrer dig eller går dig på i det daglige

Samtaler hos studievejlederen er fortrolige, og din studievejleder har tavshedspligt. Du kan se din studievejleders træffetider i Lectio.

Hver klasse har sin egen studievejleder, og du kan finde navn og kontaktoplysninger på din studievejleder herunder:

Bente Biltoft Hansen: BB@vardegymnasium.dk. Telefon 76 98 21 29.

Karine Leth: KL@vardegymnasium.dk. Telefon 76 98 21 47.

Kim Ross: KR@vardegymnasium.dk. Telefon 76 98 21 48.

Samarbejde

Studievejlederne samarbejder med dine lærere og skolens ledelse om vores elevers trivsel, uddannelse og evt. fravær. Det er derfor vigtigt, at du altid kontakter din studievejleder, hvis du har problemer eller der opstår situationer, som har betydning for din skolegang.

TimeOut

Studievejlederne samarbejder også med en række eksterne aktører og kan hjælpe med at henvise dig til en række forskellige støtteinstanser, alt efter hvad du har behov for. Studievejlederne samarbejder bl.a. med Time Out (Varde Kommune) og kan henvise dig til en samtale med deres vejleder. Det er socialrådgiver Susanne de Vries, der står for TimeOut på Varde Gymnasium. Susanne er ansat i Center for Sundhedsfremme, som er en del af Varde Kommune. Send en mail til sudv@varde.dk eller en sms på 2136 3612.

Studievalg

Har du spørgsmål vedr. videregående uddannelse, kan du kontakte Studievalg Syd. Studievalg Syd er repræsenteret på skolen ved vejleder Sabrina Bech Hald. Du kan læse mere om Studievalg på Varde Gymnasiums hjemmeside.

SU

Er du studerende på en ungdomsuddannelse, kan du få SU (statens uddannelsesstøtte) fra kvartalet efter, du er fyldt 18 år. Der vil være forskel på, hvilket beløb du vil få tildelt, da en række forhold har betydning for beløbets størrelse, f.eks. forældreindkomst, din boligstatus samt din alder. Du skal søge eller ændre din SU under punktet ”minSU” på www.su.dk.

Har du spørgsmål til SU kan du kontakte din studievejleder eller sekretær Mette Bech Hansen på kontoret (kontaktoplysninger)

Nyttige links i relation til studievejledning
Lærerplaner - Undervisningsministeriets beskrivelse af alle fag i gymnasiet og på HF

Uddannelseguiden - Guide til videregående uddannelser

Adgangskortet - Interaktivt værktøj, der viser dig, hvilke uddannelser din ungdomsuddannelser giver adgang til og, hvilke fag du skal vælge på Varde Gymnasium for at kunne komme ind på din drømmeuddannelse

Uddannelseszoom - Interaktivt værktøj, der giver der mulighed for at sammenligne stort set alle uddannelser i Danmark