Oversigt

Læsevejledning på Varde Gymnasium _

Ordblind?

Hvis du inden opstart på Varde Gymnasium ved, at du enten er ordblind har andre læse- eller skrivevanskeligheder, bedes du kontakte skolens læsevejledere hurtigst muligt, så vi kan søge støtte til dig allerede inden skolestart.

Støtte til ordblinde

Den ekstra støtte til læsning og stavning kan fx være i form af computerprogrammer, der kan læse tekster op eller komme med ordforslag til stavning. Hvis du derudover har brug for ekstra støtte i udvalgte fag, kan læsevejlederne hjælpe med at søge om dette. Til eksamen vil der være forlænget tid for ordblinde elever.

Screening af alle førsteårselever

Alle førsteårselever bliver screenet for at afdække evt. problemer med stavning, læsehastighed, læseforståelse og afkodning. Elever, som udviser tegn på ordblindhed, tilbydes en mere dybdegående afdækning for at se, om der er behov for hjælpemidler og ekstra støtte i deres uddannelsesforløb.

Læsevejledere på Varde Gymnasium

Marianne Skriver Rasmussen og Sara Alstrup