Oversigt

Varde Gymnasiums organisation _


Varde Gymnasiums organisation

Varde Gymnasium daglige ledelse består af rektor, vicerektor og tre uddannelsesledere.

Ledelsen samarbejder med en række af forskellige personalegrupper som sekretærer, studievejledning, it-vejledning, lærere, pedeller, kantinepersonale og rengøringspersonale.

Desuden findes en række udvalg, der rådgiver og samarbejder med ledelsen. Her kan nævnes: Samarbejdsudvalg, fællesudvalg, pædagogisk råd og elevråd.

Det overordnede ansvar for Varde Gymnasium ligger hos bestyrelsen.

Skolens overordnede målsætning, visioner, strategier og værdier, som danner udgangspunkt for de konkrete indsatsområder på skolen, kan ses i Virksomhedsgrundlag på Varde Gymnasium.

Varde Gymnasiums ledelse
Jens Frederik Justsen (JJ) rektor
Maja Mailund (MMa), vicerektor
Daisy Nørtoft Bendixen (DN), uddannelsesleder
Martin Nikolaj Bjerre Clausen (NC), uddannelsesleder