Oversigt

Glæd dig til første skoledag _

Glæd dig til din første skoledag på Varde Gymnasium

Når du starter i 1.g eller 1.hf på Varde Gymnasium i august måned, vil du møde mange nye mennesker og opleve en ny stor skole med masser af muligheder. Vi lægger stor vægt på, at du hurtigt bliver en del af den spændende hverdag på VG. Derfor vil du opleve et særligt introforløb, hvor du lærer skolen, dine nye klassekammerater og lærere at kende gennem en masse sjove og hyggelige arrangementer.

Sidst i Juni måned vil du modtage et brev fra skolen, hvor du kan se hvilken klasse du skal gå i. Neden under kan du melde dig ind i din klasses facebookgruppe, hvor du kan se hvem der bliver dine klassekammerater.


Program for dine første uger på Varde Gymnasium

11. august

Du vil blive mødt om morgenen ved hovedindgangen af din elevambassadør og klasselærer. Herfra går du og dine klassekammerater ud i klassen. Du vil få en introduktion til den første tid på Varde Gymnasium og selvfølgelig en rundvisning på skolen. Senere på dagen har vi sørget for underholdningsarrangement for alle nye elever. Dagen slutter af med en picnic sammen med dine klassekammerater, hvor Varde Gymnasium giver en sandwich og drikkevarer.


Mandag d. 16. august (1. l, 1.m og 1 p) og tirsdag d. 17. august (1.q, 1.r, 1.s og 1.t)

kl. 15.00 – 19.00

Vi sørger for masser af havespil, mad og en grill, så du og din klasse kan hygge jer max en eftermiddag efter skoletid.


Fredag d. 20/8: 13.-16.00

Vi fejrer skolens fødselsdag med en fødselsdagscafé. Traditionen tro serverer vi kagemand, men sørger også for levende musik og bar.


Fredag d. 27/8: 20.00-24.00

Første fest på Varde Gymnasium for alle førsteårselever.


Facebookgrupper for alle 1. årselever på Varde Gymnasium

Her kan du melde dig ind på din klasses facebookgruppe

1.l

1.m

1.p

1.q

1.r

1.s

1.t


FAQ

Det meste af det du har brug for at vide inden første skoledag.


Bøger

På Varde Gymnasium bruger vi både elektroniske bøger og bøger i papirudgave. Den første skoledag vil du få udleveret en hel del bøger, så husk en stor skoletaske.


Elevambassadører

Din klasse vil have tilknyttet en elevambassadør, som vil fortælle dig om Varde Gymnasium fra elevperspektiv og også stå for sociale arrangementer. Mød allerde nu din elevambassadør i klassens facebookgruppe.


Elevskabe

Hver elev på skolen får udleveret et mindre skab med kodelås. Her kan du opbevare skolebøger, idrætstaske mm.


Fotografering

I løbet af de første dage på VG vil der blive taget et klassebillede og et portrætbillede af dig.


Grundforløb

I perioden fra skolestart 11. august til 29. oktober er der grundforløb. Formålet med grundforløbet er at gøre dig afklaret med dit valg af studieretning. For at gøre dig klar til studieretningsvalget og selve studieretningen vil du i grundforløbet prøve kræfter med en bred række af fag – nogle i hele grundforløbet, andre som ”smagsprøver”.

Uge 32-41: introduktion til fag i gymnasiet

Uge 34-35: introduktion til studievejledning

Uge 36: modul med studievalg syd og studievejledere omkring valg af studieretning

Uge 40: screening i matematik

Uge 41: karrieredag med studieretningsmesse; vejledningssamtale vedr. valg af studieretning; valg af kunstnerisk fag, studieretning og 2. fremmedsprog.

Uge 44: NV- og AP-eksamen


IT

Overalt på skolen har vi et trådløst netværk, du kan komme på med din computer eller tablet. Du vil i løbet af de første dage få udleveret adgangskoden til netværket. Har du ikke selv en computer, kan der i særlige tilfælde være mulighed for at låne en computer på skolen.

Vi fraråder køb af Chromebook som studiecomputer, da den ikke er kompatibel med de programmer, der bruges i matematikundervisningen.


Lectio

Lectio er i høj grad omdrejningspunktet for din skoledag. Det er her du kan se dit skema, dine lektier og afleveringsopgaver. Men på Lectio kan du også få og sende beskeder, finde dokumenter fra timen mm. Du vil den første dag få udleveret en kode til Lectio.


Lektiecafé

I løbet af skoleåret har du mulighed for at deltage i vores lektiecafe. Her kan du få hjælp til dine lektier af både lærere og særligt udvalgte elever.


Kantinen

Kantinen på Varde Gymnasium er godt besøgt i spisepausen. Her kan du hver dag få dagens ret, salatbar og forskellige typer af sandwich.


Kontaktlærer

Du vil den første skoledag møde din kontaktlærer, som vil stå for den første skoledag, forskellige sociale arrangementer og generelt fungere som ”klasselærer”.


Ringetider

1. modul: 8.00-9.30

2. modul: 9.40-11.10

3. modul: 11.40-13.10

4. modul: 13.20-14.50


Studiekort

Du vil i løbet af de første par uger få udleveret et studiekort, det kan bruges som legitimation til at du er elev på Varde Gymnasium. Du kan også få rabatter i nogle butikker.


Studievejledning

Studievejledningen kan hjælpe dig med spørgsmål og problemer, som du tumler med i din tid på VG. Det kan være emner af faglig karakter om valg af fag og skift af studieretning, men de kan også hjælpe med mere personlige forhold.


SU

SU (Statens Uddannelsesstøtte) kan du få fra kvartalet efter, du fylder 18 år. Hvis du vil søge, gøres det via selvbetjening på www.su.dk.


Ungdomskort

Ungdomskort er et personligt periodekort, der giver dig ret til at rejse mellem din skole og din bopæl. Kortet giver også andre fordele. Læs mere på www.ungdomskort.dk. Det er også her, du kan blive godkendt til et Ungdomskort. Når du er godkendt, viderestilles du til trafikselskabernes selvbetjeningssystem Mit Ungdomskort, hvor du skal bestille og betale dit Ungdomskort. Du vil tidligst modtage kortet 14 dage efter, du har bestilt det hos trafikselskaberne, så bestil i god tid.