Oversigt

Glæd dig til første skoledag _

Glæd dig til din første skoledag på Varde Gymnasium

Når du starter i 1.g eller 1.hf på Varde Gymnasium i august måned, vil du møde mange nye mennesker og opleve en skole med masser af muligheder. Vi lægger stor vægt på, at du hurtigt bliver en del af den spændende hverdag på VG. Derfor vil du opleve et særligt introforløb, hvor du lærer skolen, dine klassekammerater og lærere at kende gennem en masse sjove og hyggelige aktiviteter.

Sidst i juni måned vil du modtage et brev fra skolen, hvor du kan se hvilken klasse du skal gå i. Neden under kan du melde dig ind i din klasses facebookgruppe, hvor du kan se hvem der bliver dine klassekammerater.

Program for dine første uger på Varde Gymnasium

Mandag d. 8. august - mødetid 8.30.

Du vil blive mødt om morgenen ved hovedindgangen af dine elevambassadører og kontaktlærer. Herfra går du og dine klassekammerater ud i klassen. Her vil få en introduktion til den første tid på Varde Gymnasium og selvfølgelig en rundvisning på skolen og meget mere.

Derudover byder dagen også på diverse underholdningsarrangementer samt teambuilding aktiviteter for alle gymnasiets nye elever.

Varde Gymnasium søger for både morgenmad, frokost og drikkevarer i løbet af dagen 😊

Tirsdag og onsdag d. 9. og 10. august

IT-introduktion i klasserne. Husk at medbringe din computer, så du kan få installeret de programmer, du kan bruge i undervisningen.

Torsdag d. 11. august

Præsentation af elevudvalg på Varde Gymnasium (Elevrådet, Warwath og Grønt Råd).

Fredag d. 12. august

Vi fejrer skolens fødselsdag med en fødselsdagscafé. Traditionen tro serverer vi kagemand til alle, men sørger også for musik og bar.

Onsdag d. 17. august

Fotografering af nye elever.

Torsdag d. 18. august

Skoleårets første VG-dyst på tværs af klasser og årgange.

Fredag d. 19. august, fra 17.00 - 00.00

Introfest med spisning, underholdning, bar og musik.

Facebookgrupper for alle 1. årselever på Varde Gymnasium

Her kan du melde dig ind på din klasses facebookgruppe:

VG1 2022/23

VG2 2022/23

VG3 2022/23

VG4 2022/23

VG5 2022/23

1p VG 2022/23


FAQ

Det meste af det du har brug for at vide inden første skoledag.

Bøger
På Varde Gymnasium bruger vi både elektroniske bøger og bøger i papirudgave. Den første skoledag vil du få udleveret en hel del bøger, så husk en stor skoletaske.

Elevambassadører
Din klasse vil have tilknyttet to elevambassadører, som vil fortælle dig om Varde Gymnasium fra elevperspektiv og også stå for sociale arrangementer. Mød allerde nu dine elevambassadører i klassens facebookgruppe.

Elevskabe
Hver elev på skolen får udleveret et mindre skab med kodelås. Her kan du opbevare skolebøger, idrætstaske mm.

Fotografering
1. skoledag vil der blive taget et billede af dig til Lectio, skolens konferencesystem. D. 17. august kommer en fotograf og tager klassefotos og portrætbillede af de nye klasser. Fotos skal bl.a. bruges til studiekort, men du kan også købe dem efterfølgende.

Grundforløb

I perioden fra skolestart 8. august til 4. november er der grundforløb på STX. Formålet med grundforløbet er at gøre dig afklaret ift. valg af studieretning. For at gøre dig klar til studieretningsvalget og selve studieretningen vil du i grundforløbet prøve kræfter med en bred række af fag – nogle i hele grundforløbet, andre som en del af ”Fakultetsdage”

Uge 32-41: introduktion til fag i gymnasiet

Uge 34-35: Introduktion til studievejledning

Uge 36: Modul med studievalg syd og studievejledere omkring valg af studieretning

Uge 38: Fakultetsdage

Uge 40: Screening i matematik

Uge 41: Vejledningssamtale vedr. valg af studieretning; valg af kunstnerisk fag, studieretning og 2. fremmedsprog.

Uge 43: AP-eksamen

Uge 44: NV-eksamen

IT
Overalt på skolen har vi et trådløst netværk, du kan komme på med din computer eller tablet. Du vil i løbet af de første dage få udleveret adgangskoden til netværket. Har du ikke selv en computer, kan der i særlige tilfælde være mulighed for at låne en computer på skolen.

Vi fraråder køb af Chromebook som studiecomputer, da den ikke er kompatibel med de programmer, der bruges i matematikundervisningen.

Lectio
Lectio er i høj grad omdrejningspunktet for din skoledag. Det er her du kan se dit skema, dine lektier og afleveringsopgaver. Men på Lectio kan du også få og sende beskeder, finde dokumenter fra timen mm. Du vil den første dag få udleveret en kode til Lectio.

Lektiecafé
I løbet af skoleåret har du mulighed for at deltage i vores lektiecafe. Her kan du få hjælp til dine lektier af både lærere og særligt udvalgte elever.

Kantinen
Kantinen på Varde Gymnasium er godt besøgt i spisepausen. Her kan du hver dag få dagens ret, salatbar og forskellige typer af sandwich.

Kontaktlærer
Du vil den første skoledag møde din kontaktlærer, som vil stå for den første skoledag, forskellige sociale arrangementer og generelt fungerer som ”klasselærer”.

Ringetider
1. modul: 8.00-9.30
2. modul: 9.40-11.10
3. modul: 11.40-13.10
4. modul: 13.20-14.50

Studiekort
Du vil i løbet af den første måned et studiekort, der kan bruges som legitimation af, at du er elev på Varde Gymnasium. Med studiekortet kan du også få rabatter i nogle butikker.

Studievejledning
Studievejledningen kan hjælpe dig med spørgsmål og problemer, som du tumler med i din tid på VG. Det kan være emner af faglig karakter om valg af fag og skift af studieretning, men de kan også hjælpe med mere personlige forhold.

SU
SU (Statens Uddannelsesstøtte) kan du få fra kvartalet efter, du fylder 18 år. Hvis du vil søge, gøres det via selvbetjening på www.su.dk.

Ungdomskort
Ungdomskort er et personligt periodekort, der giver dig ret til at rejse mellem din skole og din bopæl. Kortet giver også andre fordele. Læs mere på www.ungdomskort.dk. Det er også her, du kan blive godkendt til et Ungdomskort. Når du er godkendt, viderestilles du til trafikselskabernes selvbetjeningssystem Mit Ungdomskort, hvor du skal bestille og betale dit Ungdomskort. Du vil tidligst modtage kortet 14 dage efter, du har bestilt det hos trafikselskaberne, så bestil i god tid.