Undervisere

Bente Biltoft Hansen (BB) Dansk, engelsk, studievejleder
Beth Lauridsen (Ln) Historie, idræt
Bjarne Jørgensen (BJ) Matematik, vicerektor
Carl Bak Dinitzen (CD) Dansk, religion, tillidsrepræsentant
Chin-Lung Nielsen (CN) Matematik
Claus Næs (CS) Psykologi, engelsk
Daisy Nørtoft Jensen (DN) Engelsk, latin, oldtidskundskab, uddannelsesleder
Dorthe Lund Rasmussen (DL) Engelsk, dansk
Else Sloth (ES) Dansk, dramatik, idræt
Emilie Dittmer Laursen (EL) Dansk, latin, oldtidskundskab
Finn Olsen (FO) Rektor, dansk, historie, religion, oldtidskundskab
Frederik H. Nielsen (FN) Biologi, kemi, bioteknologi
Gorm Kittelmann (GK) Matematik, fysik
Henrik Kløverpris (HK) Dansk, idræt
Henrik Lindgaard Møller (HM) Biologi, idræt
Inge Evald Hansen (EH) Historie, dansk, dramatik
Inge Lise Mateos Amez (IM) Spansk, engelsk
Irene Kartvedt (IK) Dansk, kemi
Jesper Lahn Rasmussen (JR) Fysik, matematik, datavejleder
Johannes Kruse Fysik
John Bonde (JB) Idræt, historie
Karina Holbøll (KH) Engelsk, dansk
Karina Rindsig Leth Dansk, italiensk, studievejleder
Katrine Lauridsen Fransk
Kim Ross (KR) Musik, psykologi, studievejleder
Kirsten Werner Sørensen (WS) Engelsk, samfundsfag
Lars Brinch Andersen (LB) Idræt, samfundsfag
Lasse Harder Schousboe (LS) Idræt, erhvervsøkonomi, mediefag
Lene Eg (LE) Fysik, matematik, uddannelsesleder
Linda Vadgaard Hansen (LV) Matematik
Lone Hansen (LH) Biologi, kemi, bioteknologi
Louise Dalsgaard Kristensen (LK) Tysk, psykologi
Louise Meedom (Me) Biologi, geografi
Mads Sandholt Nielsen (MN) Historie, samfundsfag
Majbritt Suldrup Hansen (SH) Engelsk
Maria Hartmann Dumas (MD) Engelsk, markedsføring og kommunikation
Marianne Haslund Hansen (HH) Biologi, kemi, bioteknologi
Marianne Skriver Rasmussen (MS) Tysk, spansk
Mette Biltoft Carlsen (MCa) Dansk, Samfundsfag
Mette Mørup Poulsen (MP) Dansk, musik
Nanna Monrad (NM) Dansk, musik
Ole Brandenborg (OB) Historie
Per Eslund (PE) Tysk, historie, uddannelsesleder
Peter Bäume Fysik, matematik
Randi Osmann (RO) Spansk, religion
Rikke Haulrik Ruby (RR) Dansk, samfundsfag
Sara Olsen Alstrup (SA) Biologi, samfundsfag
Solvej Christensen (SC) Historie, religion
Steen Hedegaard Rasmussen (SR) Engelsk, tysk
Svend Madsen (SMa) Matematik og fysik
Thomas Bendixen (TB) Samfundsfag, filosofi
Indlæser Instagram billeder...