Sprogfag

2. fremmedsprog

I 2.fremmedsprog kan du vælge enten at fortsætte med tysk eller at få et af begyndersprogene fransk, italiensk, spansk.

Tysk fortsættersprog B-niveau

Tysk på B-niveau er en fortsættelse af tyskfaget i folkeskolen. Kernen i undervisningen er således arbejdet med at videreudvikle elevernes færdigheder i at forstå, tale og skrive tysk. Et andet vigtigt mål for tyskundervisningen er, at eleverne får kendskab til kultur- og samfundsmæssige forhold i de tysksprogede lande, samt at eleverne lærer at se de tysksprogede lande i et bredere internationalt perspektiv. Derfor vil der i undervisningen blive sat fokus på kulturelle forskelle og ligheder mellem de tysksprogede lande, Danmark og andre lande.

Undervisningen tilrettelægges omkring 6-8 emner som for eksempel eventyr, krimigenren, Berlin eller DDR. I arbejdet med det enkelte emne vil eleverne stifte bekendtskab med nyere tyske tekster og film samt lyd og billeder. Der anvendes forskellige arbejdsformer og opgaver, som udbygger elevernes mundtlige tysk. Der vil ligeledes indgå skriftlige opgaver i tilknytning til de studerede emner, som supplerer og styrker elevernes sproglige udtryksevne.

Tysk på B-niveau afsluttes efter 2g med en mundtlig eksamen med 24 timers forberedelse. Dette niveau afsluttes ikke med en skriftlig eksamen. Det er muligt at vælge tysk som valgfag på A- niveau i 3g.

Begyndersprogene

Fransk, italiensk og spansk er alle begyndersprog, som man har i tre år og afslutter på A-niveau. Det gør det muligt at lære sproget så godt, at man bliver i stand til at kommunikere på det. Man kan læse og forstå almindelige moderne tekster; man forstår hovedindholdet, når det tales, og man kan selv fremlægge et emne og deltage i en samtale på sproget, ligesom man kan formulere sig skriftligt i et enkelt, men sammenhængende sprog.

Et andet vigtigt mål med begyndersprogsundervisningen er, at eleverne skal erhverve sig kendskab til det eller de lande, hvor sproget tales. Det at have kendskab til det samfund, folk kommer fra, og den kultur de tilhører, er jo på mange måder lige så vigtigt som at kunne tale deres sprog.
I alle tre sprog arbejdes der derfor med mange forskellige typer tekster fra og om de pågældende lande, noveller, romanuddrag, artikler, internettekster, film, sangtekster og masser af billeder. I begyndelsen tager undervisningen udgangspunkt i et begyndersystem, der er tilrettelagt for danske gymnasieelever med korte tekster og et stort antal øvelser, der skal slå det elementære ordforråd og de grundlæggende strukturer fast. Senere følger de autentiske franske, italienske eller spanske tekster af forskellig art, stadig med mange øvelser, men efterhånden med større og større mulighed for fri samtale og diskussion, ligesom teksterne gradvist bliver længere og mere komplicerede. I hele forløbet suppleres det mundtlige arbejde med skriftlige øvelser og opgaver, dels for at styrke indlæringen af mundtlig talefærdighed, dels for at indøve den frie skriftlige sprogfærdighed ud fra korte, enkle tekster og billeder.
Undervisningen organiseres typisk i temaer.


Spansk
I spansk kan det være temaer som spansksprogede film, familien, araberne i Spanien, den spanske borgerkrig, indvandrernes vilkår i Spanien og i Amerika, og der er fokus på såvel Spanien som Sydamerika.

Fransk
I fransk arbejdes der med temaer som franske eventyr, franske film, familien, 2. verdenskrig, indvandrernes vilkår, hjemløse unge eller andre ungdomsproblemer samt med fransktalende områder uden for Europa, fx Le Québec i Canada eller Vietnam.


Italiensk elever fra Varde GYmnasium var inkvarteret privat under deres besøg i Piombino
Italiensk elever fra Varde GYmnasium var inkvarteret privat under deres besøg i Piombino

Italiensk
Italiensk på Varde Gymnasium og HF er et sprog- og kulturfag, hvorfra der kan høstes en lang række faglige kompetencer og fordele. Faget bringer dig tæt på én af verdens største industrinationer og forretningspotentialer, som insisterer på at forhandle på eget sprog, samt på en unik kultur, som bl.a. altid har sat dagsordenen indenfor mode og livsstil, mad og kunst. At kunne tale italiensk og beherske en viden og forståelse for landets kultur og samfund er derfor af afgørende betydning i en jobsituation, da det engelske sprog ikke er udbredt i Italien.

Faget er fremadskuende, samtidigt med at det har godt fat i historien. Takket være det sproglige slægtskab med latin, som alle 1.g’ere skal stifte bekendtskab med gennem det obligatoriske grundforløb Almen Sprogforståelse, kan man bruge sin viden fra italiensk i latinundervisningen og omvendt. Dette samarbejde fagene imellem skaber en direkte vej til en solid forståelse for grammatik, sprog og formidling, som er nødvendig i de utallige kommunikationsjobs skabt i vores elektroniske og informationsteknologiske tidsalder. Desuden er kendskabet til italiensk en fordel i forhold til et videre arbejde indenfor eksempelvis lægevidenskab og den ingeniørtekniske branche, som netop benytter latiniseret sprog.

Italiensk udbydes på A-niveau som et begyndersprog og forløber over samtlige tre år. Undervisningens primære sigte er at eleverne kommer til at udtrykke sig på italiensk så hurtigt som muligt. Det kan være indenfor emner om mafiaen, Mussolini og fascismen, at være ung i et moderne, men alligevel traditionsbundet Italien eller Berlusconi og det politiske kaos. Til dette formål vil der blive benyttet en lang række varierede medier – TV, internet, italienske aviser, film og skønlitteratur samt naturligvis moderne lærebøger. Herved skabes fundamentet for, at eleverne føler sig motiverede og klædt på til at tale italiensk og agere i Italien. Dette kunne med fordel afprøves med en studietur til Italien.

 

Indlæser Instagram billeder...