Kunstneriske fag

Kunstneriske fag

På Varde Gymnasium og HF skal ansøgere til 1g og til 1hf vælge et af følgende tre kunstneriske fag:

Mediefag

Er du vild med film og tv? Drømmer du om at lave din egen fede youtube film? Synes du at Lars von Trier, Ken Loach, Quentin Tarentino, Rasmus Brohave er fede? Så skulle du måske vælge mediefag.

Mediefag beskæftiger sig med levende billeder i form af film og tv. Faget har dels en teoretisk, dels en praktisk del. I den teoretiske del får du indsigt i mange forskellige aspekter af film og tv. Vi ser på film- og tv-historie, diverse genrer og programtyper samt film og tv's virkemidler. Dette giver dig de nødvendige redskaber til at analysere, perspektivere og vurdere både danske og internationale medieproduktioner inden for både fakta og fiktion. Denne teoretiske viden danner fundamentet for den praktiske del af faget. Her arbejder vi med alle produktionens faser - fra ideudvikling over manuskript og storyboard til optagelse og redigering.

Dramatikelever på scenen til årets kunstaften
Dramatikelever på scenen til årets kunstaften

Dramatik
Som de andre kunstneriske fag på C-niveau har dramatik også både en teoretisk og en praktisk del. I den teoretiske del læser vi tekster om forskellige teaterhistoriske perioder, som fx kunne være det klassiske græske teater, naturalismen eller performanceteateret. Vi læser om skuespillernes teknikker, fx brug af stemme, mimik, gestik og kroppen i det hele taget. I den praktiske del prøver vi det hele af i øvelser og opsætningen af mindre forestillinger, som vi først for fremmest spiller for hinanden, men som vi også kan finde på at vise for andre på gymnasiet.

Du behøver ikke at være skuespiller eller have planer om at blive det for at deltage i dramatikundervisningen, her er plads til alle, men gennem faget får du øvelse i at stå frem foran andre, hvilket fx kan gavne dig ved en fremlæggelses- eller eksamenssituation.

Elever på scenen til årets kunstaften på Varde Gymnasium
Elever på scenen til årets kunstaften på Varde Gymnasium

Musik
Hvis du er interesseret i musik og kan lide at synge og spille sammen med andre, er det en rigtig god ide at vælge musik som dit kunstneriske fag i 1g eller 1hf. Der kræves ingen særlige forudsætninger, hverken praktiske eller teoretiske, men du skal til gengæld være forberedt på, at du skal lære rigtig meget på begge områder i løbet af det ene år, du har faget. Derfor er det vigtigt, at du har lyst til at fordybe dig og bruge tid på faget.

I det praktiske arbejdes der med at lære at bruge krop og stemme, og du introduceres til en række instrumenter, praktisk og teoretisk. Det praktiske arbejde er særligt rettet mod sammenspillet med de andre på holdet. Man får mulighed for at bruge det, man kan, hvad enten det nu er sang eller spil, og der arbejdes med at blive stadig bedre til at varetage den rolle, man har i sammenspillet. På den måde udvikles dine færdigheder, hvad enten de nu er sanglige eller instrumentale.

I det teoretiske arbejdes der med nodelære, musikhistorie og musikalsk analyse. Du introduceres til den klassiske musik og dens historie, og du lærer at arbejde med rockanalyse og soundscape. Det musikteoretiske arbejde er særlig rettet mod at forstå andres musik, men det kan også bruges, når du har lyst til selv at skrive en sang eller lave en andenstemme til en melodi. Selv om du ikke kender til noder i forvejen, vil du opleve, at du i løbet af året faktisk bliver i stand til at bruge noderne, når du analyserer et stykke musik, og det er ganske spændende at kunne læse musikken.

Ved årets afslutning arbejder man med et valgfrit musikprojekt, hvor man i grupper fordyber sig i en af de genrer, der har været arbejdet med i teoriundervisningen. Musikprojektet munder ud i en selvstændigt udarbejdet rapport, som ligger til grund for den afsluttende eksamen. Ved eksamen deltager du desuden sammen med gruppen og klassen i opførelsen af et sammenspilsnummer. Hvad enten du synger i det rytmiske kor eller er en af musikerne i bandet, har du her mulighed for at demonstrere, at du faktisk er blevet bedre til at deltage i sammenspil i løbet af året.

Der gives i musikfaget én samlet karakter, som udtryk for både det praktiske og det teoretiske udbytte af undervisningen.

Indlæser Instagram billeder...