Matematik A, Bioteknologi A og Fysik B

Denne studieretning henvender sig til dig, der interesserer sig for bioteknologi og gerne vil udforske emner som gensplejsning, kloning, medicinfremstilling, sygdomme mm.
Studieretningen indeholder elementer fra både biologi og kemi, og der er mulighed for at arbejde med de nyeste bioteknologiske metoder både i teori og praksis. 

Bioteknologi A
Bioteknologi er et forskningsområde, der er inde i en rivende udvikling. Faget har sit omdrejningspunkt i de teknologiske muligheder i dag og i fremtiden inden for temaer som fx udvikling af nye lægemidler, behandling af barnløshed, genetiske test, DNA analyser og påvisning af forurening. Disse temaer er tæt knyttet til emner som immunforsvaret, hormoner og økotoksikologi, celler, genetik og DNAs opbygning og funktion. Bioteknologi A er et praktisk orienteret fag, hvor der laves mange laboratorieforsøg, således at de bioteknologiske metoder kan afprøves i praksis.

På Bioteknologi studieretningen har man stor glæde af de nye laboratoirie-faciliteter på Varde Gymnasium
På Bioteknologi studieretningen har man stor glæde af de nye laboratoirie-faciliteter på Varde Gymnasium

Matematik A
I matematik arbejdes der med den matematiske tankegang, hvor der dels er fokus på den såkaldte rene matematik opbygget af definitioner, sætninger og beviser og dels på den mere anvendelsesorienterede matematik med modeller fra virkeligheden. Matematik er et vigtigt element i behandlingen af data og kan bruges til både at løse bioteknologiske problemstillinger samt som understøttende fag til fysik. 

Fysik B
I fysik undersøges de grundlæggende love, der spiller en stor rolle for levende organismer. Eksempler er temperaturregulering (varme), sanserne (lys og lyd), hjerte og lunger (tryk), hjerne og nerver (elektricitet). De samme fysiske love forklarer også, hvordan medicinske instrumenter virker. Det gælder både de højteknologiske apparater, f.eks. scannere, lasere og stråleapparater, og de mere lavpraktiske som termometre og blodtryksmålere.

Hvad kan det bruges til?
Denne studieretning giver direkte adgang til de fleste sundhedsvidenskabelige og tekniske uddannelser. Eksempelvis læge, tandlæge, fysioterapeut, ingeniør, dyrlæge og naturvidenskabelige uddannelser på universitetet. 

Oversigt over alle fagene på studieretningen

 

 

Indlæser Instagram billeder...