Samfundsfag A og Matematik A

Denne studieretning henvender sig til dig, der gerne vil have et større perspektiv på den verden som omgiver dig. Perspektivet går både i en naturvidenskabelig som en samfundsvidenskabelig retning, men begge er solidt plantet i matematikken. I løbet af studiet kan du selv vælge, hvordan du vil tone din uddannelse.

Det faglige samarbejde
Hvordan du undgår at ende i ”Luksusfælden” kunne være et interessant studieretningssamarbejde, hvor matematik bidrager med matematiske modeller til at beskrive renteudviklingen og samfundsfag kan bidrage med teorier til forståelse af, hvad der motiverer et overforbrug. Matematik bruges også i idræt og naturfag. Det ser vi eksempelvis, når bl.a. fart og vinkel skal beregnes for den danske astronaut Andreas Mogensens nedstigning fra den Internationale rumstation ISS. På samme måde kan energipolitik være et aktuelt emne for samarbejde mellem samfundsfag og fysik.

Arbejdsformer: Produktion af egne data
Der vil i alle studieretningsfagene indgå eksperimentelt arbejde af forskellig art. I samfundsfag vil du prøve selv at indsamle data, der belyser centrale samfundsmæssige problemstillinger og i idræt og de naturvidenskabelige fag arbejdes praktisk med problemstillinger for at opnå viden. Matematikken er ofte en indirekte del af de andre fags eksperimenter, men i faget selv laves ligeledes projekter til at belyse anvendelse af fagets værktøjer. 

På studieretningen vil arbejde meget med skriftlig formidling
På studieretningen vil arbejde meget med skriftlig formidling

Matematik A
Beskæftiger sig med abstraktion og logisk tænkning samt en lang række metoder til modellering og problembehandling. Den udbredte anvendelse af matematik bunder i matematikkens abstrakte natur og afspejler den erfaring, at mange vidt forskellige fænomener opfører sig ensartet. Eksempelvis kan eksponentialfunktionen, som vi betragter i matematik, anvendes såvel til at modellere rentetilskrivninger på lån som til at modellere radioaktiv henfald. I matematik på A-niveau fokuseres der både på det teoretiske (når vi lærer nye teorier og beviser) og på det anvendte (når vi skal behandle indsamlet data af forskellig art fx. i forbindelse med tværfaglige projekter). Du får en dybdegående forståelse for de matematikske redskaber, du anvender i de andre fag.

“ Studenter med matematik på A-niveau klarer sig bedre både i studietiden og på arbejdsmarkedet. Derfor skal flere i gymnasiet have mulighed for at klare sig godt i matematik, mener professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet””

Samfundsfag A
Beskæftiger sig med forskellige dele af samfundet ud fra forskellige perspektiver. Vi er interesserede i, hvordan vi som mennesker skaber vores identitet og tilpasser os en verden i hurtig forandring (Sociologi). Vi fokuserer naturligvis også på dem der bestemmer og laver vores love, nemlig politikerne og det politiske niveau (Politologi). Finanskrisen og hvordan den danske velfærdsstat klarer sig under globaliseringen er også et aktuelt emne vi ser på (Økonomi). Vi begiver os ud i den store verden og undersøger EU og globaliseringen (Internationale forhold).

Hvad kan det bruges til?
Denne studieretning giver adgang til et bredt udvalg af videregående uddannelser. Den brede vifte af naturvidenskabelige fag kombineret med samfundsfag og matematik åbner mange døre. I den samfundsvidenskabelige retning kan eksempelvis nævnes statskundskab, sociologi og økonomi mens ingeniør, medicin, kemi, matematik og fysik alle er eksempler i natur- og sundhedsviden-skabelig retning. Her er det dog nødvendigt at bruge sine valgfag efter målet.

Oversigt over alle fagene på studieretningen

Indlæser Instagram billeder...