Den interne studievejledning

Studievejledningen på Varde Gymnasium

Studievejledningen på Varde Gymnasium har som målsætning at medvirke til, at den enkelte gymnasieelev og HF-kursist gennemfører sin ungdomsuddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte. Der arbejdes på løbende at sikre den enkelte størst mulig information om uddannelsen samt at udvikle den studerendes evne til selvstændigt at sætte mål og træffe beslutning om valg i uddannelsesforløbet.

Din studievejleder

Studievejlederne vejleder kollektivt og individuelt om forhold, som vedrører din ungdomsuddannelse. I den kollektive vejledning kommer studievejlederen ud i klassen for at informere om uddannelsens opbygning, studieteknik, opgaveskrivning, studieretningsvalg, valgfag og eksamensforberedelse samt en række andre væsentlige spørgsmål vedrørende dit studieforløb. I den individuelle vejledning hjælper studievejlederen dig med dine spørgsmål til din ungdomsuddannelse, enten i en pause mellem to moduler eller i en af studievejlederens træffetider.

Studievejlederen kan henvende sig til dig på eget initiativ, eller efter ønske fra lærergruppen, hvis det skønnes, at du har behov for en samtale om dit studieforløb. Men du kan også selv henvende dig til din studievejleder, hvis du har spørgsmål om skole og uddannelse, eller hvis du har behov for en samtale om personlige forhold.

Kontakt din studievejleder

Der er god grund til at kontakte din studievejleder

  • hvis du har lyst til at diskutere dit uddannelsesforløb
  • hvis du synes, det kniber med at følge med i undervisningen
  • hvis du har svært ved at få tid til det hele
  • hvis du er bekymret over dit niveau i et eller flere fag
  • hvis du føler angst i forbindelse med eksamen
  • Hvis du føler dig ensom og har svært ved at finde nogen at snakke med
  • hvis du er i tvivl, om du går på den rigtige ungdomsuddannelse
  • hvis du har problemer, som gør det svært for dig at koncentrere dig om skolearbejdet
  • hvis der er noget, der bekymrer dig eller går dig på i det daglige

Samtaler hos studievejlederen er fortrolige, og studievejlederen kan tilbyde tavshedspligt. Studievejledernes træffetider findes i lectio. Du er altid velkommen!

Vejledning og sammenhæng

En ungdomsuddannelse indgår som en vigtig del af et livslangt uddannelsesforløb og er som sådan placeret mellem grundskole og en videregående uddannelse. Studievejledningen på Varde Gymnasium har et gensidigt forpligtende samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning om indskoling og frafald samt med Studievalg om vejledning vedrørende valg af videregående uddannelse og optagelseskrav m.m.

Studievejledningen sigter på at tage afsæt i den vejledning, den enkelte har modtaget i grundskoleforløbet og gennem samarbejdet med Studievalg arbejdes der på at skabe sammenhæng i vejledningen i forhold til et videregående uddannelsesforløb.

Studievejledningen og Studievalg samarbejder desuden om at afdække og afhjælpe vejledningsbehov, som er affødt af særligt vanskelige uddannelses- og livsvilkår.

Vejledning og trivsel

At gennemføre en ungdomsuddannelse er også vigtigt i forhold til udviklingen af den enkeltes sociale kompetencer.

Studievejledningen på Varde Gymnasium arbejder på at fastholde dette perspektiv i vejledningsindsatsen gennem den personlige vejledersamtale med eleven gennem valgfrie samtaler med elev og forældre gennem samarbejdet i Netværksgruppen om sociale indsatsområder og tilrettelæggelse af fællesarrangementer og sociale aktiviteter på skolen gennem samarbejdet i Time Out projektet om trivselsfremmende aktiviteter og løsning af trivselsproblemer hos den enkelte elev og kursist Elever og pårørende er altid velkomne til at kontakte studievejledningen, også når det drejer sig om spørgsmål om trivsel, som skønnes at have indflydelse på uddannelsesforløbet.

Indlæser Instagram billeder...