Oversigt

Brobygning _

Brobygning

På Varde Gymnasium tilbyder vi brobygningsforløb og introkurser for elever, der gerne vil opleve STX og HF-uddannelsen. Forløbene er tilrettelagt specielt for henholdsvis 8., 9. og 10. klasse, og i løbet af dine dage på skolen vil du komme til at møde både uddannelserne, men også blive introduceret til nogle af de mange andre aktiviteter, der foregår på skolen.


8. klasse

Går du i 8. klasse, vil vi på Varde Gymnasium gerne vise dig vores skole, vores hverdag, og vores uddannelser! Hvad enten du kunne være interesseret i STX eller HF, har vi et introkursus til dig, som kan give dig god idé om skolens liv, fagene og de faglige niveauer.


Introforløb STX

Når du kommer på introkursus i 8. klasse på Varde Gymnasium, får du mulighed for at opleve, hvordan hverdagen er på Varde Gymnasium. Du kommer til at møde undervisning i flere af de forskellige fag, der er typiske for STX. I løbet af dagene, hvor du er på skolen, kommer du til at lære dine holdkammerater godt at kende, blandt andet gennem nogle fællesaktiviteter den første dag. Sammen med dit hold skal du også have undervisning i nogle af de obligatoriske fag på STX. Men dagene rummer også et antal moduler, hvor du selv har indflydelse på, hvilke fag du skal have.

Ud over det rent faglige er der også tilrettelagt andre aktiviteter for dig. Du vil blandt andet blive budt velkommen af en af skolens elevambassadører, som også vil vise dig rundt på skolen og fortælle lidt om alt det, der foregår uden for undervisningen.

I løbet af dine dage på Varde Gymnasium giver skolen frokost, så du behøver ikke spekulere på at have madpakke med. Men når der er idræt på skemaet, skal du huske at medbringe indendørs idrætstøj, sko og håndklæde. Der ud over skal du medbringe bærbar computer (hvis du har en), samt papir, blyant og gerne lommeregner.

Når du møder kl. 8 den første dag, står vi klar til at modtage dig i vores Musikhus, som er lige ved parkeringspladsen. Der vil være skilte, så du nemt kan finde det. Bliver du syg, skal du ringe til Varde Gymnasiums kontor, 75 22 16 11, og melde afbud. Skoledagen slutter kl. 13.05.


Introforløb HF

Når du kommer på introkursus i 8. klasse på Varde Gymnasium, får du mulighed for at opleve, hvordan hverdagen er på Varde Gymnasium. Du kommer til at møde undervisning i flere af de forskellige fag, der er typiske for HF. I løbet af dagene, hvor du er på skolen, kommer du til at lære dine holdkammerater godt at kende, blandt andet gennem nogle fællesaktiviteter den første dag. Sammen med dit hold skal du også have undervisning i nogle af de obligatoriske fag på HF. Men du skal også ud og opleve undervisning i en rigtig HF-klasse.

Ud over det rent faglige er der også tilrettelagt andre aktiviteter for dig. Du vil blandt andet blive budt velkommen af en af skolens elevambassadører, som også vil vise dig rundt på skolen og fortælle lidt om alt det, der foregår uden for undervisningen.

I løbet af dine dage på Varde Gymnasium giver skolen frokost, så du behøver ikke spekulere på at have madpakke med. Men når der er idræt på skemaet, skal du huske at medbringe indendørs idrætstøj, sko og håndklæde. Der ud over skal du medbringe bærbar computer (hvis du har en), samt papir, blyant og gerne lommeregner.

Når du møder kl. 8 den første dag, står vi klar til at modtage dig i vores Musikhus, som er lige ved parkeringspladsen. Der vil være skilte, så du nemt kan finde det. Bliver du syg, skal du ringe til Varde Gymnasiums kontor, 75 22 16 11, og melde afbud. Skoledagen slutter kl. 13.05.


9. klasse

Når du kommer i brobygning fra 9. klasse på Varde Gymnasium får du et indblik i, hvordan hverdagen er på skolen, samt i de forskellige fag, fagkombinationer og arbejdsformer, som præger uddannelserne på henholdsvis STX og HF. Du får desuden en idé om det faglige niveau i 1g, samt de faglige, personlige og sociale kompetencer, som er gode at have, og som man arbejder med, på STX og HF.

I løbet af de fem dage, du er på Varde Gymnasium, vil du prøve kræfter med nogle af de fag, der kendetegner STX. Du får mulighed for at arbejde med fagene i nogle gode rammer og med fagligt engagerede lærere.

Du vil også stifte bekendtskab med en af skolens elevambassadører, der vil fortælle om, hvad der foregår på skolen – også uden for undervisningen.

Til brobygningsdagene bedes du medbringe en bærbar computer, hvis du har en, samt skriveredskaber og en madpakke. Det er også muligt at købe mad i Campus Vardes kantine. Alle dage skal du være på skolen fra kl. 8.00 - 13.05. Når du møder ind første dag, skal du gå ind ad skolens hovedindgang. Her vil du blive modtaget og fulgt op i klassen, hvor du skal være i løbet af ugen.

Vi glæder os til at se dig!10. klasse

Går du i 10. klasse, enten på 10iCampus eller på en af kommunens efterskoler, tilbyder Varde Gymnasium dig brobygningsforløb i både STX og HF. Forløbene er tilrettelagt forskelligt, alt efter om du går på 10iCampus eller efterskole, men uanset hvad får du en god idé om skolens liv, fagene og de faglige niveauer.


STX-brobygning - forløb for elever fra 10iCampus

Hvis du kommer fra 10. klasse på 10iCampus kender du sikkert allerede lidt til Varde Gymnasium – i hvert fald vores Campus kantine! Men i løbet af ugen, hvor du er på VG, kommer du også til at stifte bekendtskab med en række af de fag og arbejdsformer, som kendetegner STX.

Vi vil gerne vise jer, hvordan fagene på STX i de forskellige studieretninger kan arbejde sammen. Og så vil vi gerne give jeg mulighed for at opleve innovativ og moderne undervisning i lækre rammer.

Endelig vil du møde en af skolens elevambassadører og få et indblik i, hvad der foregår på skolen – også uden for undervisningen. Blandt andet får du mulighed for at deltage i en instagram-konkurrence med en lækker præmie.

Til brobygningsdagene bedes du medbringe en bærbar computer, hvis du har en, samt skriveredskaber og madpakke. Det er også muligt at købe mad i Campus Vardes kantine. Alle dage skal du være på skolen fra kl. 8.00 - 13.05. Når du møder ind første dag, skal du gå ind ad skolens hovedindgang. Her vil du blive modtaget og fulgt op i klassen, hvor du skal være i løbet af ugen.

Vi glæder os til at se dig!


HF-brobygning - forløb for elever fra 10iCampus

Hvis du kommer fra 10. klasse på 10iCampus kender du sikkert allerede lidt til Varde Gymnasium – i hvert fald vores Campus kantine! Men i løbet af ugen, hvor du er på VG, kommer du også til at stifte bekendtskab med en række af de fag og fagpakker, samt arbejdsformerne, som kendetegner HF.

I løbet af ugen skal du arbejde både med fagsamarbejde og enkeltfag, og en af dagene kommer du også på en ekskursion med dit brobygningshold, så I kan opleve, hvordan man også arbejder på HF. Du kommer til at møde fagligt engagerede lærere i gode rammer.

Endelig vil du møde en af skolens elevambassadører og få et indblik i, hvad der foregår på skolen – også uden for undervisningen. Blandt andet får du mulighed for at deltage i en instagram-konkurrence med en lækker præmie.

Til brobygningsdagene bedes du medbringe en bærbar computer, hvis du har en, samt skriveredskaber og madpakke. Det er også muligt at købe mad i Campus Vardes kantine. Alle dage skal du være på skolen fra kl. 8.00 - 13.05. Når du møder ind første dag, skal du gå ind ad skolens hovedindgang. Her vil du blive modtaget og fulgt op i klassen, hvor du skal være i løbet af ugen.

Vi glæder os til at se dig!

STX-brobygning - forløb for efterskoleelever

Hvis du kommer fra en efterskole, deltager du i et to- eller tredages forløb, hvor du har en række enkeltmoduler og halve moduler i en lang række af de fag, som er typiske for STX.

Eksempler på fag, du kan møde, kunne være matematik, samfundsfag, biologi, fysik, engelsk, andre fremmedsprog (spansk, tysk, italiensk), religion, psykologi, oldtidskundskab, historie, musik, dramatik, billedkunst og idræt i VG’s nye idrætshal.

Desuden vil du møde en af skolens elevambassadører og få et indblik i, hvad der foregår på skolen – også uden for undervisningen. Blandt andet får du mulighed for at deltage i en instagram-konkurrence med en lækker præmie.

Til brobygningsdagene bedes du medbringe en bærbar computer, hvis du har en, samt skriveredskaber og madpakke. Det er også muligt at købe mad i Campus Vardes kantine. Alle dage skal du være på skolen fra kl. 8.00 - 13.05. Når du møder ind første dag, skal du gå ind ad skolens hovedindgang. Her vil du blive modtaget og fulgt op i klassen, hvor du skal være i løbet af ugen.

Vi glæder os til at se dig!