Oversigt

Brobygning _

Brobygning

På Varde Gymnasium tilbyder vi brobygningsforløb og introkurser for elever, der gerne vil opleve STX og HF-uddannelsen. Forløbene er tilrettelagt specielt for henholdsvis 8., 9. og 10. klasse, og i løbet af dine dage på skolen vil du komme til at møde både uddannelserne, men også blive introduceret til nogle af de mange andre aktiviteter, der foregår på skolen.


8. klasse

Går du i 8. klasse, vil vi på Varde Gymnasium gerne vise dig vores skole, vores hverdag, og vores uddannelser! Hvad enten du kunne være interesseret i STX eller HF, har vi et introkursus til dig, som kan give dig god idé om skolens liv, fagene og de faglige niveauer.


Introforløb STX

Når du kommer på introkursus i 8. klasse på Varde Gymnasium, får du mulighed for at opleve, hvordan hverdagen er på Varde Gymnasium. Du kommer til at møde undervisning i flere af de forskellige fag, der er typiske for STX. I løbet af dagene, hvor du er på skolen, kommer du til at lære dine holdkammerater godt at kende, blandt andet gennem nogle fællesaktiviteter den første dag. Sammen med dit hold skal du også have undervisning i nogle af de obligatoriske fag på STX. Men dagene rummer også et antal moduler, hvor du selv har indflydelse på, hvilke fag du skal have.

Ud over det rent faglige er der også tilrettelagt andre aktiviteter for dig. Du vil blandt andet blive budt velkommen af en af skolens elevambassadører, som også vil vise dig rundt på skolen og fortælle lidt om alt det, der foregår uden for undervisningen.

I løbet af dine dage på Varde Gymnasium giver skolen frokost, så du behøver ikke spekulere på at have madpakke med. Men når der er idræt på skemaet, skal du huske at medbringe indendørs idrætstøj, sko og håndklæde. Der ud over skal du medbringe bærbar computer (hvis du har en), samt papir, blyant og gerne lommeregner.

Når du møder kl. 8 den første dag, står vi klar til at modtage dig i vores Musikhus, som er lige ved parkeringspladsen. Der vil være skilte, så du nemt kan finde det. Bliver du syg, skal du ringe til Varde Gymnasiums kontor, 75 22 16 11, og melde afbud. Skoledagen slutter kl. 13.05.


Introforløb HF

Når du kommer på introkursus i 8. klasse på Varde Gymnasium, får du mulighed for at opleve, hvordan hverdagen er på Varde Gymnasium. Du kommer til at møde undervisning i flere af de forskellige fag, der er typiske for HF. I løbet af dagene, hvor du er på skolen, kommer du til at lære dine holdkammerater godt at kende, blandt andet gennem nogle fællesaktiviteter den første dag. Sammen med dit hold skal du også have undervisning i nogle af de obligatoriske fag på HF. Men du skal også ud og opleve undervisning i en rigtig HF-klasse.

Ud over det rent faglige er der også tilrettelagt andre aktiviteter for dig. Du vil blandt andet blive budt velkommen af en af skolens elevambassadører, som også vil vise dig rundt på skolen og fortælle lidt om alt det, der foregår uden for undervisningen.

I løbet af dine dage på Varde Gymnasium giver skolen frokost, så du behøver ikke spekulere på at have madpakke med. Men når der er idræt på skemaet, skal du huske at medbringe indendørs idrætstøj, sko og håndklæde. Der ud over skal du medbringe bærbar computer (hvis du har en), samt papir, blyant og gerne lommeregner.

Når du møder kl. 8 den første dag, står vi klar til at modtage dig i vores Musikhus, som er lige ved parkeringspladsen. Der vil være skilte, så du nemt kan finde det. Bliver du syg, skal du ringe til Varde Gymnasiums kontor, 75 22 16 11, og melde afbud. Skoledagen slutter kl. 13.05.


9. kasse

Når du kommer i brobygning fra 9. klasse på Varde Gymnasium får du et indblik i, hvordan hverdagen er på skolen, samt i de forskellige fag, fagkombinationer og arbejdsformer, som præger uddannelserne på henholdsvis STX. De får desuden en idé om det faglige niveau i 1g, samt de faglige, personlige og sociale kompetencer, som er gode at have, og som man arbejder med, på STX.

I løbet af de fem dage, du er på Varde Gymnasium, vil du komme til at indgå i en 1g-klasse og følges med eleverne rundt i undervisningen. Du vil få en ”klassemakker”, som du i de fleste moduler skal følges med rundt til hans eller hendes timer, herunder netop hans eller hendes fremmedsprogsundervisning (spansk, fransk eller italiensk) og undervisning i et kunstnerisk fag (musik, billedkunst eller dramatik).

Derudover vil du følge klassen i deres øvrige obligatoriske fag, der er nogle af de typiske fag, som kendetegner STX, nemlig dansk, engelsk, matematik, biologi eller bioteknologi og idræt.

Du vil også stifte bekendtskab med en af skolens elevambassadører, der vil fortælle om, hvad der foregår på skolen – også uden for undervisningen. Blandt andet får du mulighed for at deltage i en instagram-konkurrence med en lækker præmie.

Den første dag er der sørget for madpakken, da du får en madbillet til kantinen på Campus Varde. Til resten af brobygningsforløbet bedes du selv medbringe madpakke. Hvis/når du har idræt i skemaet, bedes du huske at medbringe indendørs idrætstøj, indendørs sko og håndklæde.


10. klasse

Går du i 10. klasse, enten på 10iCampus eller på en af kommunens efterskoler, tilbyder Varde Gymnasium dig brobygningsforløb i både STX og HF. Forløbene er tilrettelagt forskelligt, alt efter om du går på 10iCampus eller efterskole, men uanset hvad får du en god idé om skolens liv, fagene og de faglige niveauer.


STX-brobygning - forløb for elever fra 10iCampus

Hvis du kommer fra 10. klasse på 10iCampus kender du sikkert allerede lidt til Varde Gymnasium – i hvert fald vores Campus kantine! Men i løbet af ugen, hvor du er på VG, kommer du også til at stifte bekendtskab med en række af de fag og arbejdsformer, som kendetegner STX.

Udgangspunktet for brobygningsforløbet er et miniprojekt på ti moduler, hvor tre forskellige fag samarbejder om en emne. Desuden får du mulighed for at møde andre af gymnasiets fag i de øvrige halve og hele enkeltmoduler, som ligger i skemaet.

Eksempler på fag, du kan møde, kunne være matematik, samfundsfag, biologi, fysik, engelsk, andre fremmedsprog (spansk, tysk, italiensk), religion, psykologi, oldtidskundskab, historie, musik, dramatik og billedkunst.

Endelig vil du møde en af skolens elevambassadører og få et indblik i, hvad der foregår på skolen – også uden for undervisningen. Blandt andet får du mulighed for at deltage i en instagram-konkurrence med en lækker præmie.

Den første dag er der sørget for madpakken, da du får en madbillet til kantinen på Campus. Til resten af brobygningsforløbet bedes du selv medbringe madpakke.

Hvis der er færre en 12 tilmeldte på holdet, vil brobygningsforløbet blive tilrettelagt således, at deltagerne i mindre grupper eller par kommer ud at følge 1g-klasser i deres undervisning. På den måde kommer man endnu tættere på hverdagen på VG, og der vil stadig være en introduktion til skolens liv i forløbet.


STX-brobygning - forløb for efterskoleelever

Hvis du kommer fra en efterskole, deltager du i et to- eller tredages forløb, hvor du har en række enkeltmoduler og halve moduler i en lang række af de fag, som er typiske for STX.

Eksempler på fag, du kan møde, kunne være matematik, samfundsfag, biologi, fysik, engelsk, andre fremmedsprog (spansk, tysk, italiensk), religion, psykologi, oldtidskundskab, historie, musik, dramatik, billedkunst og idræt i VG’s nye idrætshal.

Desuden vil du møde en af skolens elevambassadører og få et indblik i, hvad der foregår på skolen – også uden for undervisningen. Blandt andet får du mulighed for at deltage i en instagram-konkurrence med en lækker præmie.

Den første dag er der sørget for madpakken, da du får en madbillet til kantinen på Campus Varde. Til resten af brobygningsforløbet bedes du selv medbringe madpakke. Hvis du har idræt i skemaet, bedes du huske at medbringe indendørs idrætstøj, indendørs sko og håndklæde.