Bestyrelse, ledelse og administration

Varde Gymnasium som organisation

Varde Gymnasium daglige ledelse består af rektor, vicerektor og tre uddannelsesledere.

Ledelsen samarbejder med en række af forskellige personalegrupper som sekretærer, studievejledning, it-vejledning, lærere, pedeller, kantinepersonale og rengøringspersonale.

Desuden findes en række udvalg, der rådgiver og samarbejder med ledelsen. Her kan nævnes: Samarbejdsudvalg, fællesudvalg, pædagogisk råd og elevråd.

Det overordnede ansvar for Varde Gymnasium ligger hos bestyrelsen

Skolens overordnede målsætning, visioner, strategier og værdier, som danner udgangspunkt for de konkrete indsatsområder på skolen, kan ses i virksomhedsgrundlaget.

Et samlet organisationsdiagram ses her.

Organisationsdiagram på Varde Gymnasium
Organisationsdiagram på Varde Gymnasium

 

Indlæser Instagram billeder...