Biologi A og Kemi B med Idræt B

Dette er studieretningen for dig, som interesserer dig for krop, sundhed og natur. I denne studieretning vil vi arbejde med nogle af de mange biologiske problemstillinger og temaer, som vi kender fra både vores lokale omverden men også fra den store verden. Med Idræt B og verdenssproget engelsk samt matematik på B-niveau som et geniale redskaber til sammenligning og forudsigelse om udvikling kan vi nå endnu dybere i forståelsen af problemstillinger indenfor krop, sundhed og natur. Der vil på studieretningerne også være samarbejde med andre fag som f.eks. historie, dansk, fysik og religion.

Biologi A
Biologi er i høj grad et eksperimentelt fag, hvor vi laver masser af forsøg og eksperimenter. Vi arbejder med, hvordan kroppen fungerer og kigger bl.a. på blodkredsløb, muskler og åndedræt. Vi arbejder med, hvordan gener er opbygget af DNA og, hvordan eksempelvis øjenfarve og sygdomme kan nedarves. Vi vil også arbejde med naturen, og hvordan mennesket påvirker denne på både godt og ondt.

Du vil få mange muligheder for at komme på ekskursioner
Du vil få mange muligheder for at komme på ekskursioner

Kemi B
Kemiens verden er de små tings verden og handler blandt andet om grundstoffer placering og forudsigelser derudfra med hensyn til kemiske reaktioner og kemiske bindinger.  Der arbejdes med syrer og baser og hvad der egentligt sker under reaktionerne. Der beregnes pH og arbejdes med at kunne kontrollere en reaktion eller i hvert fald forudsige noget om den hastighed, hvormed reaktionen forløber.

I arbejdet er eksperimentet meget vigtig. Der knytter teorien sammen med praksis, og nye centrale spørgsmål melder sig, for eksempel om hvordan man arbejder forsvarligt med kemikalier, hvad man gør ved affaldet, og hvordan kemi har indflydelse på idrætsudøverens præstation. Her er det væsentligt at knytte forbindelsen mellem hverdag og fag.

Idræt
På Varde Gymnasium har vi super gode idrætsfaciliteter: En hel ny idrætshal, styrketræningscenter, to gymnastiksale og lækre udendørsarealer med bl.a. beachvolley og outdoorfitness.

Hvis du vælge studieretningen med biologi og kemi vil du komme til at arbejde med hvordan kroppen virker, når den bruges i idræt. Vi vil undersøge i detaljer, hvad der sker inde i en muskel, når man løber. Vi kan bl.a. undersøge, hvornår kroppen arbejder med og uden ilt.

Du vil med idræt i høj grad komme uden for skolen. Det kan være et besøg på en idrætshøjskole eller et universitet, hvor de forsker i idræt. Der vil også være mulighed for en friluftslivstur.

På tværs af fagene
I faget matematik arbejdes der bl.a. med matematisk tankegang, talbehandling og modeller. Matematisk tænkning er en forudsætning for at kunne forstå mange af de biologiske problemstillinger. For eksempel benyttes sandsynlighedsregning for at forstå, hvordan gener nedarves, ligesom analyse af biologiske, kemiske og idrætsfaglige eksperimenter kræver forståelse af matematiske modeller og bearbejdningen af datamateriale ofte kræver statistiske analyser.

Ekskursioner
I studieretningen vil vi ud over studieturen i 2.g også få mulighed for ekskursioner til søer og vandløb i nærområdet, forskellige typer af museer og uddannelsesinstitutioner i andre byer eller måske en studierejse til f.eks. Italien, hvor der vil være mange muligheder for mountainbike, klatring, vandre med snesko osv.

Muligheder for at komme på studietur og ekskursioner med idræt
Muligheder for at komme på studietur og ekskursioner med idræt

Hvad kan det bruges til?
Med studieretningen får du adgang til mange sundhedsvidenskabelige, naturvidenskabelige og tekniske uddannelser. Antallet afhænger af din brug af valgfagene. Ved at vælge nogle fag op på et højere niveau, udvides viften af mulige uddannelser. 

Oversigt over alle fagene på studieretningen

 

 

 

 

Indlæser Instagram billeder...