Oversigt

Uniform _

Fagpakken Uniform


Henvender sig til elever, som gerne vil være pædagoger, lærere eller lignende.

Oversigt over fagene i pakken

1. og 2. år: Dansk A, Engelsk B, Kultur og samfundsfag (Historie B, Religion C og Samfundsfag C) samt valgfag på C- og B-niveau

1. år: Naturvidenskabelige fag (Kemi C, Naturgeografi C og Biologi C), kunstfag (Mediefag C, Idræt C eller Dramatik C) samt Matematik C

2. år: Fagpakkefag (Samfundsfag B og Psykologi C)og valgfag på B-niveau samt mulighed for for ekstra valgfag