Oversigt

Uniform _

Fagpakken Uniform

Kunne en karriere i Forsvaret, hos Politiet eller reddere være noget for dig? Kan du lide at hjælpe andre og gøre en forskel? Så̊ kan fagpakken ”Uniform” på Varde Gymnasium være et skridt på vejen. I denne fagpakke har du samfundsfag på b-niveau og psykologi på c-niveau. Arbejdet med fagene hjælper med at vise, hvordan et arbejde i uniform kan være, og du vil prøve kræfter med professionerne i praksis i løbet af din uddannelse.

Oversigt over fagene i pakken
1. og 2. år: Dansk A, Engelsk B, Kultur og samfundsfag (Historie B, Religion C og Samfundsfag C) samt valgfag på C- og B-niveau

1. år: Naturvidenskabelige fag (Kemi C, Naturgeografi C og Biologi C), kunstfag (Mediefag C, Idræt C eller Dramatik C) samt Matematik C

2. år: Fagpakkefag (Samfundsfag B og Psykologi C)og valgfag på B-niveau samt mulighed for for ekstra valgfag

Valgfag
Uanset hvilken fagpakke du vælger, skal du i på første aår have et kreativt fag. På VG kan du vælge imellem idræt, musik og mediefag, som du vælger, når du tilmelder dig uddannelsen. Derudover skal du på andet år have et valgfag.

Mulige valgfag på c-niveau: dramatik, erhvervsøkonomi, musik, astronomi, fysik, mediefag og psykologi.
Mulige valgfag på b-niveau:
idræt, religion, matematik, samfundsfag, biologi og mediefag.