Oversigt

Pædagogik og omsorg _

Fagpakken Pædagogik og omsorg

De fleste kender til, hvordan det er at gå i skole. Men måske kunne du godt tænke dig selv at undervise i folkeskolen eller arbejde med unge fx som pædagog eller socialrådgiver? Så er fagpakken ”Pædagogik og omsorg” måske noget for dig. Gennem arbejde med fagene psykologi på c¬niveau og samfundsfag på b¬niveau kan du få en god idé om, hvad man kunne arbejde med i de professioner og andre, der ligner. I undervisningen arbejder du med problemstillinger, som du kan møde i din videregående uddannelse og senere i dit arbejdsliv, og du får en god idé om, hvordan fagene kan bruges i den virkelige verden.

Oversigt over fagene i pakken
1. og 2. år: Dansk A, Engelsk B, Kultur og samfundsfag (Historie B, Religion C og Samfundsfag C) samt valgfag på C- og B-niveau

1. år: Naturvidenskabelige fag (Kemi C, Naturgeografi C og Biologi C), kunstfag (Mediefag C, Idræt C eller Dramatik C) samt Matematik C

2. år: Fagpakkefag (Samfundsfag B og Psykologi), samrt valgfag på C- og B-niveau

Valgfag
Uanset hvilken fagpakke du vælger, skal du i på første år have et kreativt fag. På VG kan du vælge imellem idræt, musik og mediefag, som du vælger, når du tilmelder dig uddannelsen. Derudover skal du på andet år have et valgfag.

Mulige valgfag på c-niveau: dramatik, erhvervsøkonomi, musik, astronomi, fysik, mediefag og psykologi.
Mulige valgfag på b-niveau:
idræt, religion, matematik, samfundsfag, biologi og mediefag